Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Extra nooduitgangen RET metrostation Stadhuis Rotterdam

Extra nooduitgangen RET metrostation Stadhuis Rotterdam

Coolsingel 24
3011 AD Rotterdam


Extra nooduitgangen RET metrostation Stadhuis
In opdracht van RET werkt J.P. van Eesteren aan metrostation Stadhuis, dat twee extra nooduitgangen krijgt. Eerst is het bouwterrein, gelegen aan de drukke Coolsingel, ingericht met rondom verkeersvoorzieningen aangelegd door BUKO. Verkeersregelaars leiden het bouwverkeer in goede banen. De werkzaamheden betreffen daarna onder meer het gedeeltelijk slopen van de bestaande betonnen ventilatieschacht aan de zuidwestzijde van het station. Vervolgens wordt deze opnieuw opgebouwd en verplaatst om aan te sluiten op de vernieuwde rijbanen. Naast de ventilatieschachtaanpassing volgt een periode van ongeveer een jaar waarin de nieuwe nooduitgangen worden gerealiseerd aan de oost- en westzijde van de tunnel. Hiervoor worden eerst damwanden en groutwanden langs de bestaande tunnel in de grond geplaatst om twee bouwkuipen te vormen. De bouwkuipen worden vervolgens ontgraven en voorzien van trekpalen en onderwaterbeton. Wanneer de waterdichte bouwkuipen zijn gerealiseerd worden deze leeggepompt. Daarna realiseren we de definitieve vloeren/wanden/bordessen en trappen en de overkluizing met de aansluiting naar het bestaande station. Ook de afbouwfase is in handen van J.P. van Eesteren: plaatsen van brandwerende kozijnen en deuren, aanbrengen van vloerafwerking, plafondafwerking en wandafwerking. De technische installaties worden verzorgd door Vialis. Oplevering van het werk staat gepland voor 26 juli 2019.