Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Doorsteek Centrum Brunssum fase 1A/1B

Doorsteek Centrum Brunssum fase 1A/1B

Koutenveld 2
6441 CM Brunssum


Het project ‘Doorsteek centrum’ is onderdeel van het Masterplan Centrum. In het Masterplan is sprake van een nieuwe inrichting van het centrum op het gebied van wonen en winkelen, onderwijs, zorg en welzijn. Het streven is een nieuw hart van Brunssum te creëren, met woningen en voorzieningen voor ouderen, jongeren en starters en aantrekkelijke, goed toegankelijke winkel- en wandelgebieden.

Het project ‘Doorsteek centrum’ behelst de aanleg van een nieuw voetgangerstracé in het winkelgebied. Dit tracé maakt het centrum aantrekkelijker voor winkelend publiek en vormt daarmee een nieuwe impuls voor een bruisend winkelhart.

Het nieuwe voetgangerstracé wordt ook wel de Doorsteek genoemd. Deze nieuwe route loopt straks vanaf de Kerkstraat (in het verlengde van de Wilhelminastraat) tot aan de kop van de Schiffelerstraat. Zo ontstaat een tweede ‘promenade’, met aan weerszijden winkels. Het winkelgebied krijgt daarmee een lusvormig stratenpatroon waardoor winkelend publiek een ‘rondje Brunssum’ kan lopen.

Fasering
De aanleg van de Doorsteek gebeurt in fasen. Tijdens de eerste fase wordt begonnen met nieuwbouw op de hoek Schiffelerstraat/Koutenveld, waar de zuidelijke ingang van de Doorsteek komt. Hier komt nieuwe winkelruimte voor Albert Heijn, en verder ook nog appartementen en een stallingsgarage aan het Koutenveld.

Tijdens de bouw van de nieuwe winkelruimte blijft de bestaande AH-winkel gewoon open. Daarna verhuist AH naar het nieuwe pand aan het Koutenveld en wordt het oude pand afgebroken. Op de plek van de oude AH komt dan nieuwe winkel- of commerciële ruimte met daarboven appartementen. Als laatste wordt een plein aangelegd ter hoogte van de aansluiting van de Schiffelerstraat op het Koutenveld.