Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Beekherstel De Grift

Beekherstel De Grift

Europaweg 311
7336AB Apeldoorn


De Grift is één van de hoofdbeken in Apeldoorn en van de Veluwe, vermoedelijk ontstaan in de 14e eeuw. Roelofs werkt in opdracht van de gemeente Apeldoorn op basis van een UAV-gc contract aan het herstel van de Grift. De beek wordt voor een groot deel weer bovengronds gebracht, waardoor de afvoer van het water verbeterd wordt en meer regenwater geborgen kan worden. Ook zal het bovengronds brengen van de Grift bijdragen aan een positieve belevingswaarde van de omgeving.

Roelofs neemt bij dit project de complete engineering, uitvoering, contractbeheersing en omgevingsmanagement voor haar rekening. De complexheid van het project ligt in het feit dat de bestaande waterafvoer van de Grift tijdens de uitvoeringperiode gegarandeerd moet worden, de werkzaamheden worden uitgevoerd in stedelijk gebied en werkzaamheden worden verricht op hoofdontsluitingswegen in Apeldoorn. Uiteraard kan Roelofs door een optimale fasering en uitvoeringsmethode de overlast voor zowel de omgeving als verkeersdeelnemers minimaliseren.
Project in cijfers
• Herstel van de Grift over circa 500 meter;
• Realisatie van twee vistrappen;
• Realisatie van twee bruggen;
• Realisatie van twee betonnen duikers onder (hoofd)wegen;
• Realisatie van circa 130 meter keer- en frontmuren van metselwerk;
• Realisatie van circa 130 meter damwanden als grondkerende constructie op perceelsgrenzen.