Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > 2Amsterdam

2Amsterdam

Strawinskylaan 2001
1077 ZZ Amsterdam


In opdracht van CRI en Provast realiseert J.P. van Eesteren de nieuwbouw en renovatie van twee kantoortorens aan de Zuidas in Amsterdam. De nieuwe gebouwen huisvesten straks een semipublieke tuin, openbare lobby’s, flexibele werkruimte, A-klasse kantoorruimte, high-end restaurants en een 4-sterrenhotel van keten Melia met skybar. Het ontwerp is van het Rotterdamse bureau KCAP.
Nieuwbouw en renovatie
Het project is een herontwikkeling van de bestaande torens uit de jaren ’80. In totaal omvat het project circa 40.000 m² verdeeld over 19 lagen. De westelijke toren biedt plaats aan het hotel en wordt opgehoogd met drie verdiepingen. Vanuit de skybar ontstaat zo vrij uitzicht over Amsterdam. De oostelijke toren huisvest kantoren. De doorlopende glazen gevel zorgt niet alleen voor visuele eenheid tussen de twee gebouwen, de zogeheten ‘plint’, de onderlaag van beide gebouwen wordt met elkaar verbonden zodat ook een fysiek geheel ontstaat. Onder de torens wordt een parkeergarage gerealiseerd. Deze garage is gedeeltelijk 2-laags en deels 3-laags. De omliggende buitenruimte vormt een semipublieke tuin voor de drukke Zuidas-omgeving.
Met het project 2Amsterdam streven we naar het BREEAM Excellent duurzaamheidslabel. Het contract met J.P. van Eesteren is een Engineer & Build-overeenkomst voor zowel de bouw als de installaties.
Logistieke uitdaging
De krappe bouwplaatsruimte aan de Zuidas is een logistieke uitdaging. De bouwplaats zal in de loop van het project 7 keer verplaatst worden en is dus zeer flexibel van opzet. Daarnaast wordt er in het deel van de Zuidas waar 2Amsterdam verrijst, veel gebouwd en gaat de infrastructuur op de schop.

Naast de nieuwbouw en renovatie van twee kantoortorens is er sprake van drie deelprojecten:

1.
Sloop parkeergarage A10.
Parnassusweg, Amsterdam
In opdracht van de projectorganisatie Zuidasdok sloopt J.P van Eesteren de parkeergarage. Deze is gelegen naast de bouwlocatie van project 2Amsterdam; de nieuwbouw en renovatie van twee kantoortorens aan de Zuidas. Er is gekozen voor een sloopmethode waarbij de overlast wordt beperkt. Hierbij wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van knijpen in plaats van hakken en/of breken. De sloop van de garage is gestart in februari 2018 en is in juli 2018 gereed.

2.
Vervangen groutankers door nieuwe inpandige schoorconstructie WTC Toren I.
Eduard van Beinumstraat, Amsterdam
Bij WTC Toren I realiseert J.P. van Eesteren een nieuwe inpandige schoorconstructie en worden de bestaande groutankers van de kelderwanden verwijderd. Dit is noodzakelijk om de nieuwe fundering mogelijk te maken van het naastgelegen project 2Amsterdam; de nieuwbouw en renovatie van twee kantoortorens aan de Zuidas. Het werk is in februari 2018 gestart en is volgens planning in september 2018 gereed.

3.
Bouwrijp maken kavel CRI.
Eduard van Beinumstraat, Amsterdam
Om de locatie van project 2Amsterdam, de nieuwbouw en renovatie van twee kantoortorens aan de Zuidas, bouwrijp te maken, worden in opdracht van ingenieursbureau Zuidasdok de volgende werkzaamheden uitgevoerd door J.P. van Eesteren.
o Verwijderen van de verharding in de Eduard van Beinumstraat.
o Aanbrengen damwandscherm aangebracht in het verlengde van de Strawinskylaan. De damwanden worden drukkend in plaats van trillend aangebracht, waardoor eventuele overlast zoveel mogelijk beperkt wordt.
o Verlagen van de Eduard van Beinumstaat, aanbrengen van groutankers en aanleggen van een nieuw tracé voor kabels en leidingen van de diverse nutsbedrijven.
o Trekken van damwanden van de keerwanden
Dit deelproject is gestart in januari 2018 en wordt naar verwachting in september 2018 afgerond.