Bewuste Bouwers, beste buren!

Bouwlocaties vanuit de lucht & handige communicatietools

Bewuste Bouwers - BLVC Cafe - Barbara van Baarsel Anneke Witte John Gundlach - sprekers

Inzichten en praktische tips tijdens BLVC Café

De Dutch Innovation Factory in Zoetermeer was 7 maart jl. het decor van een inspirerend BLVC Café, georganiseerd en gefaciliteerd door Bewuste Bouwers. Ruim veertig deelnemers – die allen te maken hebben met Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie rondom bouwprojecten – waren aanwezig om kennis te delen, inspiratie te halen en te netwerken. Met als speciale gastspreker luchtfotograaf John Gundlach die inzichten bood vanuit een ander perspectief. Aansluitend werden er workshops gegeven met daarin toepasbare tips op de thema’s Bereikbaarheid en Communicatie.

Unieke beleving
“Zelden heb je de kans om diverse bouwlocaties echt goed te kunnen zien vanuit de lucht,” opent Anneke Witte (directeur a.i. Bewuste Bouwers). “John Gundlach neemt ons straks mee op zijn vluchten. De beelden zouden wel eens tot andere, vernieuwende inzichten kunnen leiden. Zeker waar het gaat om logistiek rondom bouwlocaties, wanneer binnenstedelijk gelijktijdig meerdere projecten worden uitgevoerd.”

John Gundlach - Bewuste Bouwers

Mee op de vluchten van John
John Gundlach (DuPho member en eigenaar van Flying Holland) fotografeert voornamelijk architectuur en bouwlocaties vanuit de lucht. Hangend -gezekerd- uit een open deur van een helikopter of uit een raam van een vliegtuig om precies dát plaatje te schieten wat de opdrachtgever doet verrassen. Dat is, vanzelfsprekend, echt heel anders dan fotograferen vanaf de grond.

Lees hier het interview, met spectaculaire beelden, met John Gundlach dat Bewuste Bouwers eerder publiceerde. En kom meer te weten over zijn werk en werkwijze.

Tijdens het interactieve verhaal van John passeren de meest indrukwekkende en mooie beelden. “Binnen de bouwsector willen mensen vaak overzichtsfoto’s en beelden van gebiedsontwikkelingen zien,” vertelt John. Die zien we dan ook zeker terug. Van Amsterdam tot Heerlen en van Groningen tot Rotterdam. Aquaducten, viaducten, kantoren, flats, industrie- en havengebieden. De hoogbouw op de Zuidas, de Blankenburgtunnel en de Rijnlandroute; stuk voor stuk komen deze overzichten langs. Met daarin ook duidelijke en belangrijke details. De overzichten laten zien hoeveel in Nederland wordt gebouwd; de details geven inzicht in wat er allemaal bij komt kijken op een bouwproject.

Bewuste Bouwers - BLVC Cafe

Trots en bewondering
Het mag duidelijk zijn: de beelden doen ons beseffen dat tal van projecten gelijktijdig lopen. Infra, utiliteit, binnenstedelijk of juist daarbuiten… Het gebeurt allemaal nú. Het is gigantisch. En het zijn prachtige beelden waar je als bouwer ook zeker iets mee kunt richting de omgeving. Zorg met foto’s voor fascinatie, verbazing en laat het volledige traject vastleggen. Zo maak je stakeholders én de omgeving ook trots op het bouwproject. Laat ze bewondering hebben, in plaats van dat ze slechts overlast ervaren.

Bewuste Bouwers - BLVC Cafe

Aan de slag
Na een korte pauze gingen de deelnemers in groepen uiteen voor het volgen van twee workshops. De presentaties van beide workshops zijn hieronder in PDF te bekijken:


Workshop Logistieke impact
Tijdens deze workshop bekeken de deelnemers naar welke problemen vanuit de lucht zichtbaar worden en van invloed kunnen zijn op de omgeving. Hoe wordt de logistiek ingericht? Wat is daarbij nodig?

Bewuste Bouwers - BLVC Cafe - Anneke Witte workshop

Op Verbeterdebouw.nl kan iedereen meldingen achterlaten over een bouwproject. De meeste meldingen uit de omgeving gaan over geluidshinder, gevolgd door veiligheidsissues. Op de derde plaats staat bereikbaarheid van de omgeving. “Dit heeft alles te maken met wat we net op de beelden vanuit de lucht hebben gezien. Maar wie is nu verantwoordelijk voor de bereikbaarheid? Wie neemt de regie? Is dat de opdrachtgever, de aannemer of misschien de gemeente? Gelijktijdig zijn veel projecten gaande die grote impact hebben op de omgeving, waarbij soms gevaarlijke situaties ontstaan. We mogen echt trots zijn op alles wat we maken, maar je kunt geen mooie dingen bouwen zonder goodwill van je omgeving,” aldus Anneke.

Vragen die tijdens deze workshop aan bod kwamen, waren:

  • Wat is het effect van binnenstedelijke herinrichting op de omgeving?
    Het effect is vaak omleidingen, onbereikbaarheid van winkels, veel inloop van zand en kan zelfs leiden tot groot omzetverlies van winkeliers en zelfs planschade claims gericht aan de aannemer.
  • Op welke wijze vindt coördinatie tussen projecten plaats?

Vanuit de zaal werden verschillende werkwijzen aangedragen. Wekelijks overleg, coördinatie vanuit de opdrachtgever, maar ook een Whatsapp-groep van uitvoerders waarin men elkaar op de hoogte houdt.

  • Hoe beïnvloeden projecten elkaar?

Wanneer men van elkaars activiteiten niet op de hoogte is, kan het zijn dat het effect van maatregelen afneemt of zelfs meer problemen veroorzaakt.

  • Welke logistieke oplossingen zijn denkbaar?
  • Welke communicatiemiddelen worden ingezet om de omgeving te informeren?

De herinrichting van een binnenstad heeft grote invloed op de omgeving. Dat kan wellicht niet altijd voorkomen worden, maar communicatie en afstemming zijn wel degelijk van belang. Uit reacties van de deelnemers blijkt dat de coördinatie tussen projecten niet altijd soepel verloopt. Al zijn er ook goede ervaringen met een Whatsapp-groep met uitvoerders bij elkaar in de omgeving. Een gemakkelijke manier om elkaar te informeren over bijvoorbeeld een extra kraan die morgen in de straat staat.

Workshop Communicatie & Bewustwording
In deze workshop gingen we het communicatie-avontuur met elkaar aan. Een toolbox met communicatiemiddelen en -kanalen, handige tips die direct toegepast kunnen worden in projecten.

Barbara van Baarsel - Buro Barcode - workshop BLVC Café Bewuste Bouwers

“Als de gedragscode van Bewuste Bouwers niet tot uiting komt in het handelen van het projectteam, kan zij deze ook niet goed overbrengen naar de omgeving, nevenaannemers of leveranciers. Alles begint dus bij bewustwording op een project: waarom zijn wij bewuste bouwers? Daarna breng je je doelgroep en doelstelling in kaart en maak je een communicatieplan waarin je opneemt wie je wilt bereiken, met welke boodschap en middelen en vooral ook wanneer je dat wilt.” Barbara van Baarsel gaf per pijler van de gedragscode concrete handvatten en ludieke voorbeeldacties om met communicatie-items op of boven de norm te scoren (zie presentatie).

“De communicatiemix is zeer divers; er zijn voor bouwprojecten veel mogelijkheden om te communiceren; zowel offline als online. Je kunt natuurlijk gebruik maken van een projectwebsite met webcam, social media, huis-aan-huis-krantjes, posters en flyers, maar denk ook eens aan een informele bijeenkomst of rondleidingen.” Een van de deelnemers gaf aan bij de start van ieder project een bijeenkomst voor de omgeving te organiseren. Daar laten ze zien hoe mooi het project wordt, maar zijn ze ook gelijk eerlijk over wat de omgeving aan herrie en stof kan verwachten.

Bewuste Bouwers - BLVC Cafe

Voor, tijdens en na
Wat communiceer je nu wanneer? “De omgeving wil vooraf heel graag antwoord op de vragen ‘wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe?’. En ook: ‘welke overlast kan ik verwachten en what’s in it for me?’. Pas als die vragen duidelijk en eerlijk beantwoord zijn, kan de omgeving het project gaan omarmen en is zij eerder geneigd als ambassadeur op te treden. Ook tijdens de bouw is het van belang om de buurt te blijven informeren, vooral omdat vaak sprake is van een lange doorlooptijd. Hier geldt: de kracht van herhaling.” Los van informeren, is het ook effectief om eens een winactie voor buurtbewoners te organiseren, een barbecue of zelfs een volleybaltoernooi in bouwzand. Na afloop van het project is het attent om de omgeving te bedanken of hen voor een laatste keer mee op ‘reis’ te nemen van start tot resultaat, zodat zij ook ziet wat er is gerealiseerd.

Wat het soms lastig maakt is als de gemeente zelf wil communiceren met de omgeving. Gemeente Hilversum geeft juist aan dat de gemeente en de bouwer samen op zouden moeten trekken. Het is zonde als omgevingsmanagers vaak te laat worden opgelijnd, omdat zij, samen met buurtcoördinatoren, vaak een goede spil kunnen zijn voor activiteiten met de omgeving en zelfs voor meer begrip kunnen zorgen.

Een aantal aanwezigen herkende veel van de communicatietools en voert deze ook uit. Een tip uit de groep was nog om veel fotografie in nieuwsbrieven en flyers te gebruiken; ervaring leert dat het project daarmee tastbaarder wordt. Ook een ‘feestpaal’ en ‘hoogste punt’ zorgen voor betrokkenheid uit de buurt, evenals eenvoudige human interest rubrieken in nieuwsbrieven (het woord geven aan een vakman- of vrouw uit het projectteam).

Waarom zouden we?!
Een van de deelnemers gaf aan dat het wel erg veel gevraagd is om de omgeving gedurende het hele traject aan je te binden met communicatie. “Is dat niet de rol van de gemeente? Eigenlijk zou alles al helemaal duidelijk gemaakt moeten zijn in het voortraject,” meent de hoofduitvoerder. ”De core business van het bouwproject is voor ons niet communicatie, maar bouwen.” Barbara snapt dat het lastig kan zijn hier een balans in te vinden en benadrukt nogmaals dat betrokkenheid alleen gecreëerd kan worden door mensen te betrekken. Een aantal deelnemers beaamde dit en gaf aan dat het voor het grotere doel van belang is: het verbeteren van het imago van de bouw! En de handige tips uit de workshop kunnen hopelijk net die extra boost geven om communicatie weer (meer) op de agenda te zetten.

Bewuste Bouwers - BLVC Cafe 2
Bewuste Bouwers - BLVC Cafe

Ook een BLVC Café bijwonen?
Op donderdag 10 oktober 2019 vindt het volgende BLVC Café plaats, op een nog nader te bepalen locatie. Thema van de volgende editie is ‘De bouwplaats als werkplek’.