Bewuste Bouwers, beste buren!

Blog: Zaaien in goede tijden, oogsten in slechte tijden

Carlijn Bergshoeff

Geschreven door: Carlijn Bergshoeff (eigenaar van Flucar, wat staat voor Frank, Lucas en Arnout, de mannen die haar inspireren om de wereld mooier te maken)

“Een goed huwelijk is als een regering Carlijn, hard werken en veel compromissen sluiten.” Het is dinsdagmiddag half vier en ik zit aan de keukentafel bij een agrariër die grond pacht naast mijn project. Regelmatig kom ik bij hem over de vloer en altijd heeft hij levendige verhalen en levenslessen voor me in petto. Een goede relatie met belanghebbenden is voor een omgevingsmanager belangrijk, maar waarom? En hoe doe je dat?

Tijdens de realisatiefase van een bouwproject kom je veel belanghebbenden tegen: de weggebruikers die moeten omrijden, de omwonenden die te maken krijgen met geluidsoverlast, de exploitanten die hun kabels en leidingen moeten omleggen, enzovoort. Goed omgevingsmanagement is cruciaal tijdens de realisatiefase. Want wat gebeurt er als je geen rekening houdt met deze belanghebbenden? Dan krijg je te maken met meer bezwaarmakers bij vergunningaanvragen, moet je meer bewonersvragen beantwoorden of je komt slecht in de media en dat leidt allemaal tot vertraging. Kortom, door goed omgevingsmanagement uit te voeren, is de omgeving tevreden en verloopt het project soepeler.

Doel omgevingsmanagement tijdens realisatiefase

Tijdens de bouwwerkzaamheden probeer ik altijd de onverwachte overlast zoveel als mogelijk te beperken. Als mensen weten welke overlast ze kunnen verwachten, waarom, hoe lang het nog duurt en wat er wordt gedaan om die overlast te beperken, hebben ze veel meer begrip voor de werkzaamheden. Dat impliceert echter wel dat ik weet wie wanneer welke overlast ervaart. En om dat te kunnen inschatten, is het belangrijk om te weten welke belangen de verschillende partijen hebben. Ik maak daarom graag kennis met mensen aan de vooravond van de werkzaamheden. Dan heb ik de tijd om te horen wat belangrijk is voor mensen en hoe ik rekening met ze kan houden. Het echte zaken doen komt later. En dat is veel fijner als je al een band hebt opgebouwd en hun wensen en belangen kent, dan je koud binnenkomt op het moment dat je nú iets nodig hebt.

De veldheer en de diplomaat

De agrariër en ik staan op het punt om ons gesprek af te ronden. Hij heeft nog één levenswijsheid: “De veldheren starten de oorlog, maar de diplomaten eindigen hem. En jij bent de diplomaat hier Carlijn!” En dat klopt ook. Net als dat het hard werken is om alle belangen rondom een project te leren kennen en er regelmatig compromissen gesloten worden. Wat dat betreft kan je de vergelijking van het huwelijk en een regering zo doortrekken naar de band tussen een omgevingsmanager en de belanghebbenden van een project. Maar op momenten als op deze dinsdagmiddag aan de keukentafel van de agrariër voel ik vooral: mijn werk is gewoon heel leuk!

Bijpassende foto blog Carlijn Bergshoeff

Over de auteur:

Mijn naam is Carlijn Bergshoeff en Flucar Advies is het bedrijf waarin ik als zelfstandige (semi-)overheidsorganisaties adviseer op het gebied van omgevingsmanagement. Als omgevingsmanager ben ik in projecten de schakel naar de buitenwereld. Ik hecht er waarde aan dat alle belanghebbende partijen op het juiste moment de ruimte krijgen om hun inbreng te leveren. Hierdoor ontstaat er draagvlak voor een project én groeien projectresultaten naar een hoger niveau. 

Carlijn schrijft regelmatig blogs. Op haar website kun je ze allemaal lezen voor meer inspiratie.