Bewuste Bouwers, beste buren!

Blog: Bewuste Bouwers ingeburgerd in de organisatie bij DIJKHAM bouw bv.

Door: Marco Waarts (coördinerend auditor Bewuste Bouwers)

Hoe leuk is het om te zien, dat Bewuste Bouwers zo is ingeburgerd in een organisatie. In de tweeënhalf jaar dat DIJKHAM bouw nu bedrijfsdeelnemer is, hebben zij enorme stappen gezet. Dit heb ik zelf mogen meemaken op de projecten tijdens de auditbezoeken en dit lees ik ook terug in de audit- en mysterieverslagen van mijn collega’s. Maar, hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen?

Als een BREEAM-project

De credit MAN2 van de BREEAM, Bouwplaats en Omgeving, richt zich op de uitvoering. Het bouwbedrijf dient zich op meerdere vlakken te onderscheiden: een veilige toegang, een goede buur, milieubewust en een veilige- en verantwoorde werkomgeving. En dat zijn precies de raakvlakken met de Bewuste Bouwers-gedragscode.

Ieder project van DIJKHAM bouw wordt in de kader van de credit MAN 2 behandeld als zijnde een BREEAM-project. BREEAM-NL is een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. In BREEAM-NL wordt niet alleen het eindproduct gewaardeerd, maar gaat het ook om het proces naar het product.

Aan Marjon Hemmelder (BREEAM-specialiste) heb ik weleens gevraagd, waarom deze keuze is gemaakt. Zij vertelde mij: “Deze keuze hebben wij gemaakt, omdat de lat van de BREEAM hoog ligt. Hierdoor leggen we de lat op de bouwplaatsen ook hoog. Per project filteren we uit welke van de gestelde eisen haalbaar zijn. We proberen hiermee wel realistisch te blijven. Is de eis niet haalbaar of heeft het geen meerwaarde voor het project, dan voeren wij deze ook niet uit. En zo blijven we bewust bezig met Bewust(e) Bouwe(rs)n”.

Foto blog Dijkham Bouw

Interne competitie

DIJKHAM bouw wil niet specifiek het ‘braafste jongetje of meisje van de klas’ zijn, maar wil graag goed scoren bij onze audits. De lat wordt al hoger gelegd door alle projecten in het kader van de credit MAN2 als een BREEAM-project te behandelen. Mijn motto: “Als je de lat hoog legt, kun je er makkelijker onderdoor.” Dat zou je zeggen, maar in de praktijk gaat het niet altijd vanzelf. De Bewuste Bouwers-gedragscode is voor hen daarbij een goed handvat.

Dijkham Bokaal (1) Dijkham Bokaal

De DIJKHAM bouw BBB (Bewuste Bouwers Bokaal)

Daarnaast wordt jaarlijks gekeken naar alle auditscores van de bezochte projecten. Het projectteam met de hoogste auditscore wordt in het zonnetje gezet. Naast de eeuwige roem, ook een lekker etentje voor het projectteam. De stimulans voor een ‘gezonde’ interne strijd met collega’s onderling! Het winnende team krijgt naast de eeuwige roem en een etentje ook de Bewuste Bouwers Bokaal uitgereikt. Het is een wisselbokaal; het jaar erna gaat deze naar het projectteam dat dan de hoogste auditscore heeft behaald.

“Als er geen strijd is, is er geen vooruitgang”, aldus het winnende projectteam van 2020.

Voor wie DIJKHAM bouw niet kent

DIJKHAM bouw, bedrijfshuisvesters in hart en nieren. In 1969 in Nijkerk opgericht als familiebedrijf en precies vijftig jaar later een Bewuste Bouwer geworden.

Met ruim zestig collega’s geven zij in Nederland vorm aan duurzame en toekomstbestendige bedrijfshuisvesting met specialisatie in de sectoren koel & vries, food, automotive, horeca en zorg.

Na ruim vijftig jaar is DIJKHAM bouw nog steeds een bedrijf waarin snel geschakeld wordt, er korte lijnen in communicatie zijn en vooral iedereen elkaar weet te vinden. Ze doen het sámen, iedere dag opnieuw. Daar mogen zij ook zichtbaar trots op zijn; het team maakt het mogelijk om voor opdrachtgevers hun projecten van A tot Z uit te voeren op geheel ‘eigen’ wijze.

Dijkham Bouw - logo

Marco Waarts is coördinerend auditor bij Bewuste Bouwers. Vanuit zijn rol voert hij audits en mysteriebezoeken uit op bouwplaatsen van bedrijfs- en projectdeelnemers. In deze blog vertelt hij wat hem opvalt en bezighoudt en staat los van een audit of mysteriebezoek. Hierdoor wordt zichtbaar, dat de bouwsector structureel werkt aan een beter imago.