Bewuste Bouwers, beste buren!

Bewuste Bouwers gedragscode geactualiseerd

Gedragscode en normkaarten 4.1

De Bewuste Bouwers gedragscode geeft richting aan de wijze waarop op de bouwplaats bewust kan worden gebouwd, met als doel dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft en dat iedere bouwplaats een Beste Buur is. De gedragscode is herijkt en vandaag wordt de nieuwe versie (4.1) gelanceerd. De nieuwe gedragscode (en bijbehorende normeisen) gaat in op 1 oktober 2021.

Waarom een nieuwe versie?

Elke twee jaar wordt de gedragsode van Bewuste Bouwers herijkt op basis van actuele aanscherpingen. Deze vinden deels de oorsprong in politieke besluiten en deels om te voldoen aan de behoeften van opdrachtgevers. Ook de waarnemingen van onze auditors en meldingen op www.verbeterdebouw.nl vormen de basis van de herijking.

Wanneer gaat de nieuwe versie in?

De nieuwe gedragscode (en bijbehorende normeisen) gaat in op 1 oktober 2021. De gedragscode, normkaarten en werkkaarten zijn vanaf 11 mei 2021 beschikbaar, zodat deelnemers kennis kunnen nemen van de nieuwe normeisen en de nieuwe en aangepaste normen tijdig kunnen implementeren.

Meertalige normkaarten

De gedragscode wordt gepubliceerd inclusief normkaarten en werkkaarten. De normkaarten verschijnen net als andere jaren in het Nederlands, Engels en Duits. Ook publiceren we de normkaarten op veler verzoek in het Pools.

Wat is er veranderd t.o.v. de vorige versie?

De nieuwe versie van de gedragscode bevat twee nieuwe normeisen voor de pijlers Omgeving en Veilig. Daarnaast is extra aandacht geschonken aan het voorkomen van milieuschade door verwaaiing van bouw(afval)materialen in natuur en/of oppervlaktewater, het belang van het opleiden van de toekomstige instroom vakmensen en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Daar waar nodig zijn de normeisen verduidelijkt en de werkkaarten aangevuld, om meer helderheid en uniformiteit te bieden.

Wat is er onveranderd t.o.v. de vorige versie?

De namen van de pijlers zijn onveranderd: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. De normregels blijven als ‘normeisen’ gepubliceerd, verdeeld in ‘Maatregelen’ en ‘Bewustwording & Communicatie’. De verdeling ‘Op de norm’ en ‘Boven de norm’ blijft gehanteerd.

Een uitgebreid overzicht van wijzigingen in de nieuwe normkaarten vind je bij Documenten (zie hieronder).

Documenten

Op deze pagina vind je de volgende documenten:
– Gedragscode 4.1 (NL, ENG, DUI)
– Normkaarten 4.1 (NL, ENG, DUI, POO)
– Werkkaarten 4.1 (NL)
– Overzicht van wijzigingen t.o.v. versie 4.0
– FAQ’s gedragscode versie 4.1

Meer informatie?

Wil je meer weten over de aangepaste gedragscode? Wij staan graag voor je klaar! Je kunt ons bereiken via 079 325 24 25 en info@bewustebouwers.nl.

Verbeterdebouw.nl - Bewuste Bouwers banner