Bewuste Bouwers, beste buren!

Best Practices

Best Practices

Best Practices zijn voor iedereen een inspiratiebron. Een inspiratiebron om invulling te geven aan de pijlers van Bewuste Bouwers, als bedrijf blijvend te verbeteren en medewerkers te stimuleren nieuwe ideeën op te doen. Pas je eigen nieuwe idee toe op je bouwplaats, deel deze met ons en wie weet wordt dit ook een Best Practice.

Best Practices 2021

Best Practices 2020

Considerate Constructors - Best Practice Hub - NO BPH text Logo-01

Considerate Constructors

Daarnaast kun je ook inspiratie op doen via de Engelse best practice HUB. In het Verenigd Koninkrijk is de Engelse zusterorganisatie van Bewuste Bouwers, Considerate Constructors Scheme, 18 jaar actief. Jaren waarin veel voorbeelden en best practices zijn ontwikkeld. Considerate Constructors Scheme deelt deze best practices via haar HUB. De Nederlandse best practices worden ook gepubliceerd in de Best Practice Hub en vormen zo een inspiratie voor de bouwbranche in de Engeland. Tegelijkertijd kan de Nederlandse bouwbranche, van bouwbedrijf tot opdrachtgever, weer inspiratie op doen op de Hub.

Zowel de Engelse als Nederlandse best practices zijn afkomstig van geregistreerde bouwplaatsen, bedrijven en toeleveranciers, brancheorganisaties, de overheid en onderwijsinstellingen. Alle voorbeelden op de Hub zijn beoordeeld en gecontroleerd door een groep van Scheme monitoren (Engelse auditors) om ervoor te zorgen dat de informatie up-to-date en innovatief is.

De Engelse gedragscode bestaat uit vijf pijlers die vergelijkbaar zijn met de pijlers van Bewuste Bouwers gedragscode:

  • Care about Appearance (Verzorgd)
  • Respect the Community (Omgeving)
  • Protect the Environment (Milieu)
  • Secure everyone’s Safety (Veilig)
  • Value their Workforce (Vakmensen)