Bewuste Bouwers, beste buren!

Best Practice voor parkeersysteem bij project Wijkaanpak Vogelbuurt Lansingerland

Wijkaanpak Vogelbuurt Lansingerland Kroeze Infra

De Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs wordt aangepakt door Kroeze Infra B.V. Het project betreft het herinrichten van de openbare ruimte en wordt in drie hoofdfasen uitgevoerd. De riolering wordt vervangen en alles wordt opgehoogd en voorzien van nieuwe verharding. Ook het groen en de openbare verlichting worden vernieuwd. Veel werkzaamheden dus in een bewoonde woonwijk. Dat vraagt om extra aandacht voor de omgeving. Kroeze Infra B.V. laat zien dat zij daar uitstekend toe in staat is. We spreken Martijn de Klerk (uitvoerder) en hij vertelt meer over het project én de Best Practice die zij hebben behaald.

Uitdagend project

De herinrichting van de Vogelbuurt is een langlopend project voor deze aannemer. “Het is een mooi project, waar alle facetten van de civiele techniek in beeld komen. Denk hierbij aan het aanbrengen van diverse rioleringen, vervangen van alle verhardingen, asfalteringwerkzaamheden, groenwerkzaamheden en vervangen van het complete openbare verlichtingsnet – inclusief de lichtmasten. De wijk is vanwege zijn opbouw en inrichting een uitdaging tijdens de uitvoering. En dan met name op logistiek gebied, vanwege de faseringen en bereikbaarheid. In de wijk zijn namelijk veel hofjes en doodlopende straten”, aldus Martijn.

Werkzaamheden Vogelbuurt Berkel en Rodenrijs Kroeze Infra

Aandacht voor omwonenden met speciale parkeer-app

Het mag duidelijk zijn dat dit een omvangrijk project is, met impact voor bewoners uit de wijk. Er is daarom speciale aandacht voor hen in de vorm van een parkeersysteem. Om het parkeren in de wijk goed te reguleren, zijn tijdelijk extra parkeervakken ingericht. De Parkeagle App is een geavanceerd systeem met parkeersensoren, zodat bewoners bij het inrijden van de wijk direct zien waar nog een vrije parkeerplek is. Zo hoeven zij niet zoekend de wijk door te rijden, wat mede door de opbrekingen lastig kan zijn. Martijn licht toe: “Het toepassen van de Parkeagle App was voor ons ook een toevoeging van een nieuwe ontwikkeling en op dit project met dergelijke reconstructiewerkzaamheden voor het eerst toegepast. Met dit vrije parkeersysteem willen we ons verder kunnen onderscheiden van overige aannemers. Maar bovenal zien wij dit als extra toevoeging op onze omgevingsapp en uitbreiding van onze communicatie naar omwonenden. Iets dat wij heel belangrijk vinden.”

Tijdelijke parkeerplaatsen Vogelbuurt Berkel en Rodenrijs

Een van de parkeersensoren, die tijdelijk gemonteerd worden in een parkeervak. De hieruit voortvloeiende parkeerbewegingen/data worden vervolgens zichtbaar in de Parkeagel App.

Communicatie hoog in het vaandel

Dat waarde wordt gehecht aan communicatie met de omgeving, blijkt ook uit de Vogelbuurt-app. Via de QR-code op het bouwbord aan het begin van de wijk en via informatie in de nieuwsbrief, kunnen mensen zich aanmelden voor de Vogelbuurt-app van Kroeze Infra B.V. In de app is het contacttelefoonnummer 24/7 direct te bellen, worden de fasering en planning duidelijk weergegeven en worden naast de nieuwsbrieven wekelijks nieuwsfeiten gedeeld. Dit is als Goed Voorbeeld beoordeeld.

Blijvend verbeteren

Dat dit project is aangemeld bij Bewuste Bouwers is niet voor niets. Martijn: “De meerwaarde van Bewuste Bouwers zit hem voor ons in de onafhankelijke beoordeling van onze manier van werken en de toepassing van communicatiemiddelen. Daarnaast geeft het een voorbeeld naar onze opdrachtgever, waaraan we willen laten zien dat wij ons als aannemer continu willen blijven verbeteren.”

Banner bij project Vogelbuurt

Meer informatie over het project

Het project Herinrichting Vogelbuurt betreft het zowel ondergronds als bovengronds aanpassen en vernieuwen van de infrastructuur. Het betreft hierbij de openbare ruimte van de gemeente Lansingerland met aangrenzende percelen van bewoners, woningbouw en langs watergangen van het waterschap Hoogheemraadschap van Delfland. De werkzaamheden worden uitgevoerd van april 2020 tot en met december 2022. Zie voor meer informatie de website van Kroeze Infra B.V. 

Projectinformatie Wijkaanpak Vogelbuurt Lansingerland Kroeze Infra