Bewuste Bouwers, beste buren!

Best Practice: Gebroeders De Koning B.V. regelt verkeer zelf

Goes verandert en groeit. Het verkeer in de stad is drukker geworden en het aantal treinen is ook toegenomen. Om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren realiseerde Gebroeders De Koning B.V. een spooronderdoorgang nabij de Van Hertumweg. Afgelopen maandag 6 april is de onderdoorgang opengesteld voor verkeer.

Op het voormalige P&R-terrein aan de Lijnbaan tot in het Stationspark is de onderdoorgang middels een nieuwe weg en een ovale rotonde, Hartmanplein, aangesloten op de bestaande rotonde Poelplein. Aan de noordzijde sluit de onderdoorgang aan op de bestaande weg met een rotonde, Kompasplein.

Door treinen en auto- en fietsverkeer te splitsen is er een veiligere situatie ontstaan en wordt bij eventueel toenemend treinverkeer de hinder beperkt. Dit vermindert ook barrièrewerking tussen het centrum en Goes-Zuid.

Kunstwerk

De spooronderdoorgang is tevens een waar kunstobject geworden. Zowel de wand in de binnenbocht, als de wand in de buitenbocht van de spooronderdoorgang zijn subtiel voorzien van kunst. Deze kunst is gemaakt door Goese en bekroonde kunstenaar George Schade. George heeft een voorkeur voor abstract/concreet werk.

Bewust van de impact

“Als bouwer willen wij bewust bezig zijn met onze werkzaamheden en de impact die het heeft op de omgeving. Wij zijn dagelijks bezig om dit te continueren en te verbeteren waar nodig. Bewuste Bouwers helpt ons daarbij middels de gedragscode en de audits om dit objectief te beschouwen, te waarderen wat goed gaat en aandachtspunten te benoemen waar van toepassing”, zo vertelt Reinier Bakker (projectleider).

Eigen verkeersregelaars

Reinier gaat verder: “Omdat dagelijks veel leveringen plaatsvinden en vrachtauto’s niet altijd op tijd te sturen zijn vanwege de omstandigheden in het verkeer, hebben wij ervoor gekozen om eigen personeel op te leiden als verkeersregelaar. Op deze manier beschikken we te allen tijde over opgeleide mensen om het vrachtverkeer op en af de bouwplaats te begeleiden.” Dit is door onze auditor, Marco Waarts, beoordeeld met een Best Practice. “Het is een efficiënte en doeltreffende maatregel, die wij nog niet eerder bij een project hebben gezien. Dit kan heel goed ter inspiratie dienen voor anderen!”

De laatste loodjes

Lennert van Muilwijk (hoofduitvoerder): “Ten tijde van deze audit waren we in de afrondende fase. Het is mooi om te zien, hoe het project zijn definitieve vorm krijgt en het kunstwerk gaat spreken.”

“Het bouwen in de stedelijke omgeving geeft de nodige raakvlakken met de omgeving. Dit maakt het een uitdagend en dynamisch project. Ondanks dat wij te gast zijn in de directe omgeving van omwonenden is de interactie met omwonenden hartverwarmend. De vele positieve reacties die wij ontvangen, maken dat wij ons werk met veel plezier uitvoeren.”

Op 6 april 2020 is de onderdoorgang opgesteld voor het verkeer. Deze wordt nu volop gebruikt. Hiermee is de bestaande overweg buiten gebruik genomen en deze zal eind april worden verwijderd. Gebroeders De Koning rondt nog diverse andere werkzaamheden af. Verwacht wordt rond de zomer geheel klaar te zijn.

In een virtuele toer kun je zien, hoe de onderdoorgang is geworden: www.goesbeterbereikbaar.nl/video-rij-onder-het-spoor-door/