Bewuste Bouwers, beste buren!

Zwaluwe Bouw: “De gedragscode is ons op het lijf geschreven”

Rob van der Feijst - Zwaluwe Bouw

Zwaluwe Bouw heeft zich onlangs gevoegd aan het deelnemersveld van Bewuste Bouwers. Daarmee geven ze aan dat ze de beste buur willen zijn voor de omgevingen van hun projecten. Zwaluwe Bouw is al jaren een vertrouwde naam in de Nederlandse bouwsector. Onder opdrachtgevers staat het bedrijf bekend als professioneel, betrouwbaar en flexibel. “Ons goede imago hebben wij door de jaren heen opgebouwd door consequent kwaliteit en vakmanschap te leveren. Bij onze aanpak gaat snelheid en zorgvuldigheid altijd hand in hand,” zo vertelt directeur Rob van der Feijst. We vroegen hem onder meer waarom hij voor Bewuste Bouwers heeft gekozen en hoe hij de toekomst ziet van bouwplaatsen en hun omgevingsveiligheid in het algemeen in onderstaande Q&A.

Om direct met de deur in huis te vallen: waarom zijn jullie bedrijfsdeelnemer geworden van Bewuste Bouwers?

Omdat de gedragscode die Bewuste Bouwers heeft opgesteld zo herkenbaar is, dat wij dachten ‘het lijkt wel of het specifiek voor ons geschreven is’. Zwaluwe Bouw is ook altijd bewust bezig met het verbeteren van veiligheid, gezondheid en het respectvol omgaan met milieu en omgeving. Om bewust te blijven van mogelijke storende invloeden die wij uitoefenen op de omgeving en om te waken voor een tunnelvisie, zijn we bedrijfsdeelnemer geworden van Bewuste Bouwers.

Jullie hechten veel waarde aan een sterke teamgeest – hoe kun je dit vertalen naar vakmanschap en communicatie, pijlers in de gedragscode?

Onze sterke teamgeest komt onder andere voort uit een hele platte organisatiestructuur waarbij teams vanaf de eerste acquisitie gevormd worden en bij elkaar blijven tot en met de nazorg. Dit zorgt ervoor dat de communicatielijnen kort zijn en de bij het project betrokken werknemers over alle informatie over het project beschikken. We voeren beleid om zo veel mogelijk door onze eigen vaklieden – die bekend zijn met de cultuur en de missie van Zwaluwe Bouw – uit te laten voeren.

Door teamgeest gedreven laten we personeel ook in moeilijke tijden niet vallen, dit betekent dat er nauwelijks verloop is in moeilijke en gunstige tijden. Daarnaast investeert Zwaluwe Bouw veel in opleidingen. Dit is terug te zien in cijfers: 70% van al onze werknemers zijn als leerling begonnen en het gemiddelde dienstverband van onze werknemers is meer dan 15 jaar. Hierdoor is veel vakkennis ontwikkeld, blijft dit in huis en wordt het doorgegeven aan onze jongere werknemers.

“Ook de oudere vaklieden hebben een bijzondere positie. Door de ontwikkeling van een prefab afdeling kunnen oudere werknemers onder geconditioneerde omstandigheden met minder uitval tot hun pensioen productief blijven.

Zwaluwe Bouw

Welke zaken doen jullie al ter vermindering van hinder en overlast? En bij welke zaken kan Bewuste Bouwers jullie helpen en/of alert maken? 

Dit is een reeks van maatregelen:
– Bij renovatieprojecten zetten we een bewonerscoach in, een rustwoning en ontwikkelen we een communicatieplan.
– Voor binnenstedelijke projecten wordt standaard een BLVC-plan gemaakt (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie).
– We hebben een vaste preventie-medewerker voor veiligheid, die de lopende projecten zeer regelmatig inspecteert.

Bewuste Bouwers kan ons helpen bij mogelijke storende invloeden die wij uitoefenen op de omgeving waar wij ons zelf niet bewust van zijn. Bewuste Bouwers kan voorkomen dat wij een tunnelvisie ontwikkelen en ons scherp houden.

Hoe ziet u de toekomst van bouwplaatsen en omgevingsveiligheid in het algemeen?

Communicatie wordt steeds belangrijker, waarbij wij als aannemer nog beter vooraf moeten uitleggen wat er staat te gebeuren, welke overlast verwacht wordt en met name dat omwonenden en aannemer interactief met elkaar communiceren tijdens het bouwproces, middels technologie van deze tijd, zoals via WhatsApp of een website.

De snelheid van de technologische ontwikkelingen zorgt ervoor dat we snel kunnen schakelen wanneer er overlast wordt ervaren.

Wat zou u nog willen zeggen tegen de sector?

Werk nauw samen met alle betrokken partijen om veiligheidsrisico’s zo veel mogelijk te verkleinen en neem waar nodig maatregelen. Zorg voor voldoende informatievoorzieningen om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en deel je kennis en ervaring met de gehele sector.

Door: Barbara van Baarsel