Bewuste Bouwers, beste buren!

Netwerkpartners

Onze netwerkpartners zijn:

Dutch Green Building Council

Recognition expert nieuwbouw

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een missiegedreven netwerkorganisatie met bijna 400 participanten uit de bouw- en vastgoedwereld. Met deze participanten streeft DGBC naar verduurzaming van de gebouwde omgeving. Om deze missie na te jagen, onderneemt de DGBC tal van activiteiten waaronder BREEAM-NL certificering. MAN2 Bouwplaats en omgeving is in te vullen met de Bewuste Bouwers gedragscode.

Holland ConTech

logo-website

Werk jij in de Construction Industry (waterbouw, infrastructuur, utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie en openbare ruimte)? En ben je geïnteresseerd in innovatie en vernieuwing? Holland ConTech zorgt voor vernieuwing en innovatie in de bouw.

Platform Omgevingsmanagement

POM

Platform Omgevingsmanagement is de vakorganisatie voor professionals op het gebied van omgevingsmanagement. Zie jij omgevingsmanagement als een essentiële factor voor het succesvol laten verlopen van een project? Dan ben je bij het platform aan het goeie adres.

Waar de gedragscode zich richt op de medewerkers op de bouwplaats, zijn de leden van Platform Omgevingsmanagement vaak werkzaam voor overheden en marktpartijen in bouw- en infraprojecten als omgevingsmanager of op staf functies op bestuurlijk, beleids- en strategisch niveau. De samenwerking tussen Bewuste Bouwers en Platform Omgevingsmanagement verbindt de verschillende doelgroepen en het beleid met de dagelijkse uitvoering op de bouwplaats.

Considerate Constructors Scheme

CCS Ltd logo

In het Verenigd Koninkrijk is de Engelse zusterorganisatie van Bewuste Bouwers, Considerate Constructors Scheme, 18 jaar actief. Jaren waarin veel voorbeelden en best practices zijn ontwikkeld. Considerate Constructors Scheme deelt deze best practices op haar website. De Nederlandse best practices worden ook gepubliceerd in de Best Practice Hub en vormen zo een inspiratie voor de bouwbranche in de Engeland. Tegelijkertijd kan de Nederlandse bouwbranche, van bouwbedrijf tot opdrachtgever, weer inspiratie op doen op de Hub.

De Bouwcampus

Partner van De Bouwcampus

Op De Bouwcampus werken marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen aan het versnellen van innovatie in de bouwsector. Dit is nodig omdat de maatschappij voor grote veranderingen staat waar de bouwsector een belangrijke rol in speelt. Klimaatverandering, energietransitie en verduurzaming vragen een innovatieve en coöperatieve aanpak. De Bouwcampus biedt een neutrale vrijplaats om tot betere uitvragen, andere samenwerkingsvormen en innovatieve oplossingen te komen voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.

NL Greenlabel

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. De organisatie beschikt over instrumenten om de waarde van een gebied of product voor mens en natuur inzichtelijk te maken. Bij de ontwikkeling van de buitenruimte worden vaak ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid gesteld. Dankzij advies en labelling helpt NL Greenlabel om deze doelen gedurende het proces te realiseren en te borgen. Zo komen ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid uit de sfeer van vrijblijvendheid en lukt het om een aantoonbaar gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving te realiseren.

Partnercertificaat Bewuste Bouwers & NL Greenlabel

BLVC.nl

De uitvoering van projecten brengt hinder voor de omgeving met zich mee. BLVC.nl zet zich in voor een beperking van die hinder en een verhoging van de kwaliteit van uitvoering van projecten. Wij geloven dat de BLVC-methode (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) hierbij een sleutelrol speelt en faalkosten verlaagt. Daarom hebben we het online kennisplatform BLVC.nl opgezet. Hier is alle informatie over BLVC te vinden, en delen we bijv. stappenplannen, tools, praktijkvoorbeelden en formats. Waar Bewuste Bouwers zich richt op bewustwording van bouwers, diept BLVC.nl de BLVC-methodiek uit voor iedereen die zich hier in de projectketen mee bezighoudt. Onze samenwerking biedt de uitgelezen kans om bewustwording en methodiek hand in hand te laten gaan.