Bewuste Bouwers, beste buren!

Netwerkpartners

Onze netwerkpartners zijn:

Dutch Green Building Council

Recognition expert nieuwbouw

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een missiegedreven netwerkorganisatie met bijna 400 participanten uit de bouw- en vastgoedwereld. Met deze participanten streeft DGBC naar verduurzaming van de gebouwde omgeving. Om deze missie na te jagen, onderneemt de DGBC tal van activiteiten waaronder BREEAM-NL certificering. MAN2 Bouwplaats en omgeving is in te vullen met de Bewuste Bouwers gedragscode.

Holland ConTech

logo-website

Werk jij in de Construction Industry (waterbouw, infrastructuur, utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie en openbare ruimte)? En ben je geïnteresseerd in innovatie en vernieuwing? Holland ConTech zorgt voor vernieuwing en innovatie in de bouw.

Platform Omgevingsmanagement

POM

Platform Omgevingsmanagement is de vakorganisatie voor professionals op het gebied van omgevingsmanagement. Zie jij omgevingsmanagement als een essentiële factor voor het succesvol laten verlopen van een project? Dan ben je bij het platform aan het goeie adres.

Waar de gedragscode zich richt op de medewerkers op de bouwplaats, zijn de leden van Platform Omgevingsmanagement vaak werkzaam voor overheden en marktpartijen in bouw- en infraprojecten als omgevingsmanager of op staf functies op bestuurlijk, beleids- en strategisch niveau. De samenwerking tussen Bewuste Bouwers en Platform Omgevingsmanagement verbindt de verschillende doelgroepen en het beleid met de dagelijkse uitvoering op de bouwplaats.

Considerate Constructors Scheme

CCS Ltd logo

In het Verenigd Koninkrijk is de Engelse zusterorganisatie van Bewuste Bouwers, Considerate Constructors Scheme, 18 jaar actief. Jaren waarin veel voorbeelden en best practices zijn ontwikkeld. Considerate Constructors Scheme deelt deze best practices op haar website. De Nederlandse best practices worden ook gepubliceerd in de Best Practice Hub en vormen zo een inspiratie voor de bouwbranche in de Engeland. Tegelijkertijd kan de Nederlandse bouwbranche, van bouwbedrijf tot opdrachtgever, weer inspiratie op doen op de Hub.

De Bouwcampus

Partner van De Bouwcampus

Op De Bouwcampus werken marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen aan het versnellen van innovatie in de bouwsector. Dit is nodig omdat de maatschappij voor grote veranderingen staat waar de bouwsector een belangrijke rol in speelt. Klimaatverandering, energietransitie en verduurzaming vragen een innovatieve en coöperatieve aanpak. De Bouwcampus biedt een neutrale vrijplaats om tot betere uitvragen, andere samenwerkingsvormen en innovatieve oplossingen te komen voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.