Bewuste Bouwers, beste buren!

Vink Bouw ontvangt eerste BLVC bokaal

Onlangs is de eerste BLVC bokaal uitgereikt en wel aan Ron Schwarze, hoofduitvoerder van Vink Bouw. Ron ontving de prijs voor zijn inzet op het gebied van BLVC bij de bouw van hotel Boat & Co in de Amsterdamse Houthaven. 

In dit gebied werkt de gemeente Amsterdam met strenge eisen op het gebied van BLVC (dat staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie), om er zo voor te zorgen dat de hinder voor de omgeving tijdens de uitvoering zo acceptabel mogelijk blijft. 

“Toen wij aan project Boat & Co begonnen leken de BLVC-eisen van de gemeente een behoorlijke uitdaging. Tijdens de uitvoering is gebleken, dat wanneer je goed omgaat met de spelregels, er voornamelijk voordelen zijn,” aldus Ron op de website van Vink Bouw.  Op de website van onze netwerkpartner blvc.nl licht Ron de voordelen van een aantal specifieke eisen verder toe. 

Felicitaties

Onze felicitaties gaan uit naar Vink Bouw. Vink Bouw is projectdeelnemer van Bewuste Bouwers. Het project hotel Boat & Co is onder de noemer ‘Hotel Houthavens Amsterdam’ aangemeld als Bewuste Bouwers-project. Voor de twee audits die zij hebben gehad, scoorde het projectteam voor beide audits een acht. Met de eerste BLVC bokaal op zak, mogen zij zich dus met recht een Bewuste Bouwer noemen!