Bewuste Bouwers, beste buren!

Vacature: Auditor/mysteriebezoeker regio Amsterdam

Stichting Bewuste Bouwers zet zich in voor een beter imago van de bouw. Dit imago wordt (mede) bepaald door de ervaringen die mensen hebben met bouwplaatsen. Het instrument dat we gebruiken is de gedragscode voor bouwplaatsen. Aangesloten bouwers laten zien dat zij geven om hun omgeving, medewerkers, het milieu en veilig werken. Bewuste Bouwers is een aanjager en geeft de bouwwereld een impuls door professionaliteit zichtbaar te maken en de uitwisseling van ideeën en ervaringen te stimuleren.

Bewuste Bouwers bestaat uit een kernteam van vijf medewerkers en een team van auditors verspreid door het land. Wij zijn per direct op zoek naar een auditor/mysteriebezoeker voor de regio Amsterdam.

Auditbezoeken

We vragen je minstens zes keer per kwartaal een auditbezoek af te leggen. Je gaat op afspraak langs bij het project en noteert hoe het project invulling geeft aan de vijf pijlers uit de gedragscode. In een rapportage met foto’s geef je jouw bevindingen, jouw score en tips ter verbetering of ter overweging mee aan het project.

Mysteriebezoeken

Naast de auditbezoeken voer je per kwartaal ook een aantal mysteriebezoeken uit. Als mysteriebezoeker ga je onaangekondigd naar de bouwplaats en kijk je vanuit de positie van de omwonenden hoe invulling wordt gegeven aan de gedragscode. Ook deze bevindingen worden met tekst en foto’s vastgelegd.

Lijkt het je leuk om de bouw te stimuleren en te verbeteren?

Herken je jezelf als iemand:

  • met een fascinatie voor bouw- en infraprojecten (een technische opleiding is niet per se nodig);
  • met communicatieve vaardigheden, kan je makkelijk praten met bouwvakkers, projectleiders en (omgevings-)managers;
  • met ervaring in het geven van feedback;
  • met aanpassingsvermogen, je kunt je verplaatsen in de omgeving;
  • met schrijfvaardigheden (duidelijke rapportages met fotomateriaal);
  • met een positieve opstelling, je ziet altijd kansen om te verbeteren;
  • met een onafhankelijke positie (je bent niet werkzaam of betrokken bij een bouwbedrijf);
  • die woonachtig is in de regio Amsterdam. 

dan zoeken we jou!

Wij bieden:

Een zelfstandig uit te voeren en inhoudelijk afwisselende opdracht voor langere termijn.
Wij plannen de te bezoeken projecten binnen 1 uur reistijd van jouw thuisbasis. Met een auditbezoek ben je gemiddeld 2 uur bezig, exclusief het schrijven van de rapportage. De standaardvergoeding voor het uitvoeren van een auditbezoek is € 275,00 exclusief BTW. Met een mysteriebezoek ben je ongeveer een klein uur bezig, exclusief de verslaglegging. De standaardvergoeding voor een mysteriebezoek is € 82,50, exclusief BTW. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per gereden kilometer.

Wil je weten welke projecten op dit moment bij jou in de regio actief zijn? Kijk dan op www.verbeterdebouw.nl. Meer informatie over het proces en het doel van de auditbezoeken kun je teruglezen in het Handboek Bewuste Bouwers Gedragscode op www.bewustebouwers.nl.

Geïnteresseerd? 

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen via info@bewustebouwers.nl of 079-325 24 25.
Jouw sollicitatie, inclusief CV, kun je richten aan hetzelfde adres. 
Sluitingsdatum: 21 september 2020. 

Om de objectiviteit te waarborgen is het van belang dat auditoren onafhankelijk zijn en niet verbonden aan een bedrijfsdeelnemer van Bewuste Bouwers.