Bewuste Bouwers, beste buren!

Verbeterdebouw

Feedback via het transparante en laagdrempelige instrument verbeterdebouw.nl is een continu proces. Bewoners of voorbijgangers kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week een vraag of opmerking doorgeven via de site. De meldingen op de website verbeterdebouw.nl én de reactie van het bouwbedrijf op de melding is voor iedereen zichtbaar. Twee keer per jaar analyseren we de meldingen die via verbeterdebouw.nl binnen zijn gekomen. De resultaten van de analyse delen we met de aangesloten bouwplaatsen.