Bewuste Bouwers, beste buren!

Team Bewuste Bouwers goed beslagen ten ijs

Ontwikkeling en het goede voorbeeld geven staan bij de medewerkers van Bewuste Bouwers hoog in het vaandel. Lees meer over hoe we goed beslagen ten ijs komen tijdens audits en andere bezoeken aan bouwprojecten.

GPI

Per 1 april is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op veel bouwplaatsen in Nederland. Dat wil zeggen: op de eigen bouwplaatsen van de bedrijven die zich aangesloten hebben bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (meer informatie) is deze veiligheidsinstructie van kracht. De GPI richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen.

Bewuste Bouwers heeft haar gedragscode gebaseerd op vijf pijlers, waarvan ‘Veiligheid’ er een is. Als bewuste bouwer geef je het goede voorbeeld om risicovolle situaties te reduceren en het aantal ongevallen tot nul terug te brengen. Met elkaar slaan we de handen ineen en tillen we veiligheid naar een hoger niveau.

Natuurlijk gaat het team van Bewuste Bouwers ook goed voorbereid naar bouwplaatsen. Alle auditors en de leden van het kernteam zijn voor het GPI examen geslaagd. Zij zijn opgenomen in het Register GPI.

Training auditors bij Lloyd’s

Veiligheid is een van de pijlers van onze gedragscode. Daarnaast zijn Omgeving, Verzorgd, Milieu en Vakmensen onderwerpen die worden getoetst tijdens een audit van Bewuste Bouwers. Het uitvoeren van een audit door Bewuste Bouwers wordt bijna dagelijks uitgevoerd. Zo’n twintig auditors komen, met hun eigen kennis en ervaring, op veel verschillende bouwplaatsen in het land. Een eenduidige visie is hierbij van belang.

Vorige maand hebben de auditors en leden van het kernteam succesvol deelgenomen aan de eendaagse ‘Training auditors Bewuste Bouwers’ bij Lloyd’s Register Nederland. In de training zijn de volgende onderwerpen behandeld:

  • Inventariseren en bespreken van praktijkervaringen
  • Aan de hand van de workshops is behandeld:
    • Bepalen of wordt voldaan aan de normen
    • Objectiveren van beoordeling op basis van bewijzen
    • Bepalen van het toekennen van een waarderingscijfer
    • Op basis van auditverslagen bespreken van verbetermogelijkheden.

Wie is wie? 

Nieuwsgierig naar de teamleden van Bewuste Bouwers? Bekijk de pagina’s met auditors en mysteriebezoekers en de leden van het kernteam.