Bewuste Bouwers, beste buren!

Samenwerking leidt tot zeer veilige situatie

Lorentz - Best Practice

Bouwcombinatie Hurks Bouw ‘s-Hertogenbosch en Van Wijnen Dordrecht realiseert ‘De Lorentz’. Dit multifunctionele gebouw ligt direct aan het Centraal Station en vormt straks de geheel nieuwe entree van Leiden, waar dagelijks zo’n 70.000 bezoekers passeren. Het project bestaat uit het bouwen van een plintgebouw van 5 lagen met 2 woontorens. In de plint bevinden zich een fietsenstalling voor ProRail, een parkeergarage, kantoren, woningen en winkels.

Lorentz maakt deel uit van de totale herontwikkeling van het Leidse Stationsgebied. De komende twee decennia wordt hard gewerkt om deze centraal gelegen plaats te transformeren naar een ontmoetingsplek waar het prettig wonen, werken, winkelen en verblijven is.

Schets van de situatie

Het project heeft op een goed moment het initiatief naar zich toegetrokken en de gemeente overtuigd van een positieve ontwikkeling op deze plek. De ligging van het project heeft de nodige uitdagingen en afstemmingen nodig. Het ligt in het centrum tussen het stationsplein, aanlooproute naar het winkel- en oude centrum, fietsenstalling met taxistandplaatsen, kantoorpanden eromheen met aan twee zijdes een druk verkeersplein, een school met een opvang ernaast én een parkeergarage met zijn ingang aan de kant van de bouwkavel en een paar woningen.

Best Practice in de pijler Veilig: verkeerslicht aangesloten op bedieningsknop

Op en rondom het terrein van het project Lorentz zijn veiligheidsmaatregelen genomen om de omgeving minder overlast te bezorgen, zoals bebording en verkeersregelaars. Wat vooral opvalt is het verkeerslicht dat op het nabijgelegen kruispunt is aangesloten op de bedieningsknop van de poort. Het bouwverkeer dat het terrein verlaat krijgt zo de mogelijkheid om direct het verkeersplein op te rijden en zijn weg te vervolgen naar zijn bestemming. Zo hoeven de vaak grote wagens zich niet te mengen tussen de wachtende auto’s voor de verkeerslichten en worden onoverzichtelijke en chaotische situaties verminderd. Deze oplossing is tot stand gekomen dankzij een samenwerking met de gemeente, een verkeerskundige en de aannemer. Trottoirs en taluds zijn aangepast om het mogelijk te maken dat het bouwverkeer van het terrein het kruispunt over kan steken. Ook de fietsers worden door oranje knipperlichten geattendeerd op de uitrit van het bouwterrein. De samenwerking en de uitvoering worden gezien als een Best Practice.

Bouwcombinatie Hurks Bouw 's-Hertogenbosch en Van Wijnen Dordrecht - Lorentz

Auditor Bouwe van den Ende: “Een mooi voorbeeld van samenwerking, die ondanks zijn omvangrijke ingreep toch is doorgezet en is uitgewerkt tot een mooi resultaat.”