Bewuste Bouwers, beste buren!

Rode draad BLVC Café: van belangrijk naar urgent

Lodewijk Hoekstra, Anneke Witte, Fries Heinis - BLVC Cafe, Bouwhuis

Het zesde BLVC Café vond afgelopen week plaats in het Bouwhuis in Zoetermeer met ongeveer 50 professionals uit de bouwsector. Zowel opdrachtgevers als bouwbedrijven en omgevingsmanagers kwamen af op het programma voor deze verdiepingssessie.

Anneke Witte, directeur Bewuste Bouwers, sprak de genodigden toe: “BLVC staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Begrippen waar we allemaal een beeld bij hebben. Maar hoe worden deze begrippen tot uitvoer gebracht tijdens de bouw van een project? Het overkoepelende thema ‘omgevingsveiligheid’ is het haakje naar elk onderdeel van dit BLVC Café.”

Governance Code Veiligheid en de introductie van de GPI

Koene Talsma, voorzitter van de taskforce Governance Code Veiligheid, vertelde in het auditorium van het Bouwhuis over het belang van een uniforme aanpak ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden op iedere bouwlocatie. Veel partijen onderkennen de urgentie en de risico’s, maar in de praktijk blijkt er onvoldoende besef van de consequenties van onveilig werken. Met de Governance Code Veiligheid is een concrete stap gemaakt naar bewustwording, zo blijkt ook uit bijvoorbeeld een van de ontwikkelde hulpmiddelen die op korte termijn verplicht zal worden: de Generieke Poort Instructie (GPI). Tijdens de workshopronde sprak initiator Willem Schunselaar Paap van acta Safety Professionals over deze ontwikkelde norm die voor elke bouwplaats en voor iedere vakman of bezoeker zal gelden.

BLVC Cafe - Zoetermeer

VCA versus GPI?

Een van de deelnemers aan het programma stelde de terechte vraag of GPI de vervanger van de VCA zal zijn. Dat is niet het geval; VCA is uitgebreid, daar waar de GPI meer op maat is voor iedereen die regelmatig bouwlocaties bezoekt. Zij hoeven – anders dan bij de VCA het geval is – niet te weten bij welke windkracht een kraan gehesen mag worden, maar moeten zich wel van andere veiligheidszaken bewust zijn, zoals het dragen van een helm. De GPI is uitgewerkt per deelsector; infra, utiliteit, woningbouw en binnenkort ook installatietechniek. Kortom: voortaan hoeven bouwplaatsmedewerkers zich niet meer voor elke bouwplaats afzonderlijk voor te bereiden met een aparte poortinstructie. Er is nu een poortinstructie voor alle bouwplaatsen, waarvoor bouwplaatsmedewerkers zich jaarlijks kunnen certificeren.”

Risicocommunicatie een duivels dilemma of pure noodzaak?

Workshop BLVC Cafe
Karin de Haas, programmamanager tunnels bij het COB, deelde haar visie op omgevingsmanagement bij projecten die ondergronds plaatsvinden. Ter illustratie haalde zij onder meer de nieuwe tunnel op de A2 bij Maastricht aan, evenals de grote impact op de omgeving bij de realisatie van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Vooral de tools die beschikbaar zijn, zoals de Omgevingsmonitor, kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van mogelijke omgevingsrisico’s, door alle bewoners en gebruikers uit de omgeving structureel te betrekken. Bij de tunnel op de A2 werd gebruik gemaakt van een stoplichtmethode; vakmensen konden aangeven in hoeverre zij bepaalde bouwmaatregelen classificeerden als risicofactor. Zo bleek dat er door verschillende professionals anders gekeken wordt naar risico’s. Ook daar moet een bouwproject zich bewust van zijn, meent Karin de Haas: “Risicocommunicatie is geen duivels dilemma maar een ontwikkelopgave waar we niet zo bang voor moeten zijn.” In haar workshop gaf zij deelnemers de ruimte hierover te sparren en eigen voorbeelden aan te dragen. Hieruit kwam vooral naar voren dat omgevingsmanagement van ons allemaal is.

Wie moet om groen vragen?

BLVC Cafe - NL Greenlabel
Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel wees tijdens zijn presentatie op het belang van het tijdig betrekken van de hovenierssector bij het tot stand komen van projecten. Nu wordt groen en duurzaam nog beschouwd als versiering: “De peterselie op en rond de bouwplaats”. Structureel lopen gebruikers en bewoners aan tegen grote beperkingen om de vergroening achteraf te realiseren. Het bleek al tijdens de sprekerssessie een interessante uitdaging de mogelijkheden te onderzoeken om vergroening al mee te nemen tijdens de bouwrealisatie. Een van de ideeën bij de workshop was het aanbrengen van groene daken op de bouwketen; een positieve bijdrage aan klimaatbeheersing op de werkplek van de vakmensen. En bovendien een duurzame uitstraling naar de omgeving. Ook is er gesproken over rekening houden met de toekomstige aanplant zodat de terreinen niet dusdanig plat worden gereden en er geen zaadje meer kan ontkiemen. Wat vooral aan de orde kwam was dat ook opdrachtgevers het belang moeten omarmen, voordat daadwerkelijk gestart kan worden met deze initiatieven, of ‘moet het geluid misschien bij de toekomstige kopers en projectontwikkelaars vandaan komen?’.

Meld je alvast aan voor het volgende BLVC Café

Aansluitend vond een netwerkborrel / lopend buffet plaats in het restaurant van het Bouwhuis, waar een aantal leden en bestuurders van Bouwend Nederland bij aanschoven. Wil je ook bij een volgend BLVC Café aanwezig zijn, laat het dan even weten via info@bewustebouwers.nl zodat we je op de genodigdenlijst kunnen plaatsen. Tot dan!

Bekijk de foto-impressie van het BLVC Café >>

Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode