Bewuste Bouwers, beste buren!

Relevant leesvoer: handleiding V&G van de Governance Code

Governance Code - skyline Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf

De bouw is een bedrijfstak waar helaas nog (te) veel ongevallen voorkomen. Mensen kunnen op bouwterreinen blijvend letsel oplopen of zelfs om het leven komen, zowel de vakmensen als voorbijgangers / bezoekers. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zich als grote opdrachtgever in deze sector en als beheerder van vastgoed verbonden aan de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’, om bij te kunnen dragen aan meer veiligheid in de bouw. Ook andere opdrachtgevers en -nemers hebben zich verbonden aan deze code.

Handleiding V&G

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een handleiding Veiligheid en Gezondheid (V&G) gemaakt voor arbeidsveiligheid binnen het bouwterrein en voor de omgevingsveiligheid in het aangrenzende gebied. Dit is interessant en relevant voor project- en bedrijfsdeelnemers van Bewuste Bouwers om door te nemen!

Stappenplan V&G

De handleiding Stappenplan V&G voor opdrachtgevers is een leidraad voor stappen die de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger (projectleider) moet nemen om te voldoen aan de V&G-verplichtingen uit de Europese richtlijn 92/57, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit.

V&G Modeldocumenten

Door het Rijksvastgoedbedrijf zijn bovendien V&G modeldocumenten ontwikkeld, die gebruikt moeten worden in projecten van het Rijksvastgoedbedrijf.