Bewuste Bouwers, beste buren!

Team

Voor de dagelijkse gang van zaken, is een klein team actief. Met een flexibele schil van auditors en mysteriebezoekers is Bewuste Bouwers actief overal in Nederland.

Anneke Witte (a.i. Directeur)

Anneke Witte - directeur Bewuste Bouwers

Bewust Bouwen, dat lijkt zo vanzelfsprekend. Toch gaat er nog wel eens wat mis, zeker op de bouwplaats. En is dat te voorkomen? Hoe bewuster je omgaat met de risico’s die zich voordoen op de bouwplaats en hoe beter je weet hoe die risico’s te beheersen, des te groter de kans dat een ieder dagelijks weer veilig terugkeert naar huis. Ook de impact die een bouwproject op de omgeving heeft, kan tot vele ergernissen en een slechte verstandhouding leiden. Elkaar goed informeren en rekening houden met elkaar helpt daar enorm bij. Door hier op de juiste manier aandacht voor te vragen, helpt Bewuste Bouwers om het imago van de bouwsector aanmerkelijk te verbeteren en gelijktijdig bij te dragen aan een plezierige werkomgeving. Van Bewust Bouwen wordt iedereen beter! Bouw daarom samen met Bewuste Bouwers.

Bouwe van den Ende (coördinerend auditor)

Bouw van den Ende

Bewustwording en omgevingsmanagement zijn een mooie en belangrijke aanvulling op bouwplaatsbeheer. Door langs te gaan als auditor of mysteriebezoeker help ik de bouwplaatsen om invulling te geven aan de gedragscode. Bewuste Bouwers bekleedt een unieke positie in de bouwwereld. Onze insteek is positief en betrokkenheid staat voorop. Als auditor ben je niet alleen toetser, maar ook sparringspartner die meedenkt. Door de bezoeken aan verschillende bouwplaatsen kan ik met bouwbedrijven meedenken en tips geven.

Katinka Ham (office management)

Katinka Ham - Bewuste Bouwers

Voor Bewuste Bouwers ben ik het eerste aanspreekpunt. Wanneer bouwplaatsen vragen hebben over aanmeldingen, certificaten, bestellingen komen ze in eerste instantie bij mij terecht. Naast alle algemene informatie over wat Bewuste Bouwer doet, verzorg ik de financiële afwikkeling van de aanmeldingen, bedrijfsdeelname en projecten. Verder organiseer ik de bijeenkomsten zoals de jaarbijeenkomst voor bedrijfsdeelnemers. Kortom, in dit kleine team regel ik alle office management.

Barbara van Baarsel (contentmanager)

Barbara van Baarsel - Buro Barcode - Bewuste Bouwers 2

Bewust bezig zijn klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar is dat vaak niet. Kijk zelf maar eens naar hoe je de vaatwasser inruimt bijvoorbeeld. Houd je rekening met hoe je de scherpe messen neerzet in het bestekbakje terwijl je ondertussen bezig bent met dat telefoontje dat je nog wilde plegen? Natuurlijk kun je huishoudelijke activiteiten niet vergelijken met de bouw, maar ook daar vindt ‘mensenwerk’ plaats en schuilt een ongeluk in een hoekje wanneer routinematige handelingen worden verricht. Met Bewuste Bouwers blijven we bouwplaatsen hieraan herinneren. Dat geldt ook voor de impact die een bouwplaats heeft op de omgeving. Steeds vaker wordt binnenstedelijk gebouwd, wat inhoudt dat een bouwplaats geen wereld op zich is, maar onderdeel wordt van een leefomgeving. Dat neemt serieuze verantwoordelijkheden met zich mee, die we hebben weten te vangen in de ‘gedragscode‘. Spread the word, dat is wat ik met veel passie doe, omdat ik geloof in Bewuste Bouwers en ervan overtuigd ben dat dit het over niet al te lange tijd wél een vanzelfsprekendheid kan zijn in deze oneindig boeiende sector.

Maak kennis met de auditors en mysteriebezoekers.