Bewuste Bouwers, beste buren!

Documenten

Download hier de Bewuste Bouwers documenten.

Gedragscode versie 4

Om in te spelen op recente ontwikkelingen is de gedragscode geactualiseerd. Gedragscode versie 4 treedt per 1 september 2019 in werking.
Ieder project dat na 31 augustus 2019 is aangemeld zal volgens de nieuwe gedragscode worden beoordeeld. Is het project voor 1 september 2019 aangemeld, dan wordt gedragscode versie 3 nog gehanteerd. 

Gedragscode versie 3

Jaarmagazine

Veel gestelde vragen

Overig