Bewuste Bouwers, beste buren!

Nieuwe Bewuste Bouwplaatsen (12)

In deze rubriek maak je kennis met nieuwe projecten die onlangs zijn aangemeld bij Bewuste Bouwers. Bedrijfs- en projectdeelnemers, infra of juist woning- en utiliteitsbouw: wij laten graag zien wat er gebouwd wordt en op welke bouwplaatsen de gedragscode wordt toegepast. Wij wensen alle deelnemers succes met de bouw!  

Utiliteitsbouw-projecten

Mirastar Schiphol Trade Park Hoofddorp

Door: Dijkham Bouw B.V. (bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Minerva Projectontwikkeling B.V.
Locatie: Hoofddorp

Realisatie van Distributiecentrum DC Schiphol 1 te Hoofddorp. 
Gestreefd wordt naar het behalen van BREEAM-certificering (2 credits).

19701 Nieuwbouw De Kleine Kapitein, Amsterdam

Door: K_Dekker bouw & infra b.v. (bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: “Samen tussen Amstel en IJ”Stichting
Locatie: Amsterdam

Bij de herontwikkeling van het industriële Cruquiusgebied naar woon- en werkgebied maakt de voormalige gemeentewerf plaats voor een integraal kindcentrum: basisschool en kinderopvang ineen. Ook komt in het nieuwe gebouw een gymzaal annex turnhal. K_Dekker bouwt én coördineert alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden.

Amsterdam Max en Moore

Door: Pleijsier Bouw Nijkerk B.V. (onderdeel  van bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Being Development B.V.
Locatie: Amsterdam

Dit project betreft de bouw van een kantoor. 
Gestreefd wordt naar het behalen van BREEAM-certificering (2 credits).

Mindlabs te Tilburg

Door: Ballast Nedam Zuid (onderdeel van bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Gemeente Tilburg
Locatie: Tilburg

Het project bestaat uit de transformatie van Hal-70 in combinatie met ca. 12.200 m2 nieuwbouw in de Spoorzone in Tilburg. Hal-70 vormt samen met de naastgelegen Loc-Hal een van de kroonjuwelen op het voormalige terrein van De Nederlandse Spoorwegen. De ontwerpopgave betreft een multifunctioneel gebouw met kantoor- en onderwijsfuncties en bestaat uit 7 bouwlagen inclusief kelder en dakopbouw.

Woningbouw-projecten

2 Woonstaete villa’s het Vledder 

Door: Koopmans Bouw (onderdeel van bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Woonstaete B.V.
Locatie: Meppel

Bouw van 2 woonstaete villa’s met totaal 24 appartementen.

Het Rode Dorp

Door: ERA Contour (onderdeel van bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Stichting Woonforte
Locatie: Alphen a/d Rijn 

Er worden 172 woningen gesloopt en weer opnieuw opgebouwd volgens een energiezuinig concept. Ook de openbare ruimte in de wijk wordt opnieuw aangelegd.

Infra-project

20313 Realisatie emplacement Westhaven, Amsterdam

Door: K_Dekker bouw & infra b.v. bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: ProRail B.V.
Locatie: Amsterdam

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) beoogt op de corridor Amsterdam – Eindhoven de frequentie van de Intercity’s en de Sprinters te verhogen van vier (2017) naar zes treinen per uur. Naast deze frequentieverhoging van het reizigersverkeer dient het goederenvervoer via toekomstvaste routes geaccommodeerd te worden. Bij de PHS treindienst neemt de vraag naar opstel- en servicecapaciteit in Amsterdam toe. De extra capaciteitsvraag voor het opstellen en servicen van reizigersmaterieel in Amsterdam is vastgesteld op ca. 115 bakeenheden in 2022. Rekening houdend met 7% versnijdingsverlies is de bruto capaciteitsvraag ca. 110 bakeenheden. Het terrein tussen de Nieuwe Hemweg en de Westhavenweg in Amsterdam, gelegen naast het bestaande goederenemplacement Westhaven, is de beoogde locatie voor het realiseren van deze opstelcapaciteit. In opdracht van Prorail realiseert K_Dekker de gehele onderbouw van het nieuwe emplacement inclusief betonnen kunstwerken over het Koelwaterkanaal en een kabeltracé. 

Wil jij ook een bouwplaats aanmelden? Klik dan hier.
Klik hier voor informatie over de gedragscode van Bewuste Bouwers.