Bewuste Bouwers, beste buren!

Maar liefst drie Goede Voorbeelden gezien bij project David de Wied

Het David de Wiedgebouw op het Utrecht Science Park De Uithof wordt eind 2020 dé high-end ontmoetingsplek waar toponderzoek samenkomt: het Electronen Microscopie centrum (EM) als voorziening voor de Faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen, Diergeneeskunde en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Om het Life Sciences Cluster te realiseren, wordt het onderwijs- en onderzoeksgebouw vernieuwd. 

Op dit moment breidt BAM Bouw en Techniek het gebouw uit met het ‘EM-square’; een faciliteit met hoogwaardige en gevoelige elektronenmicroscopen. De EM-faciliteit kent zeer hoogwaardige, trilling arme laboratoria die voldoen aan extreem hoge eisen om onderzoekers in staat te stellen tot het doen van toponderzoek. Daarnaast wordt het David de Wiedgebouw aangepast met meer, flexibele, laboratoria en kantoorruimten. Het aansluiten van het gebouw op warmte- en koudeopslag (WKO) en het verduurzamen van de laboratoria (terugdringen van het energieverbruik) dragen bij aan de vastgestelde ambitie van de universiteit de CO2-uitstoot te reduceren CO2-neutraal te zijn in 2030. Tijdens de werkzaamheden blijft het gebouw open en in bedrijf.

Tijdens de onlangs gehouden audit werd duidelijk, dat dit geen eenvoudig project is. “Communicatie is ‘the key word’”, beaamt onze auditor Marco Waarts. “De bouwplaats oogt professioneel. Uitvoerder Robin Kroesen heeft oog voor de ontwikkeling van de medewerkers en zorgt voor betrokkenheid van alle bouwplaats-medewerkers. Dankzij een goede communicatie worden alle partijen tevreden gehouden. Kenmerkend voor dit project zijn de drie Goede Voorbeelden.”

Een gekleurde smiley geeft de intensiteit van overlast weer

“De communicatie naar omgeving, gebruikers en gemeente verloopt via de klant, waarbij wij de nodige informatie aanleveren”, aldus Robin Kroesen (uitvoerder). “Per de te nemen stap is overleg met alle betrokken partijen en wordt de impact van de werkzaamheden besproken. De afspraken en de afstelling worden vastgelegd in het zogenaamde ‘zeswekenplan’. Dit plan is bindend.”

De omgeving wordt tijdens de werkzaamheden geïnformeerd over de planning van de uit te voeren werkzaamheden. Middels de David de Wied-app (beschikbaar via QR-code) en een groot TV-scherm in de centrale hal worden de gebruikers van het pand geïnformeerd over de soort werkzaamheden en de planning van de werkzaamheden. De gekleurde smiley (groen-oranje-rood) geeft de intensiteit van de overlast weer.

Gedeelde agenda’s

Middels de gedeelde agenda worden alle bouwplaats medewerkers op de hoogte gesteld van bijvoorbeeld leveringen en gebeurtenissen, welke invloed (kunnen) hebben op de werkzaamheden. Dit wordt als zeer positief ervaren en vergroot mede de betrokkenheid van alle bouwplaats medewerkers.

Welzijn van de bouwplaats medewerkers

Veiligheid, gezondheid en vooral welzijn van medewerkers staan hoog in het vaandel bij Robin. De ontwikkeling van medewerkers is van belang, evenals het verantwoordelijkheidsgevoel en de uitdaging die zij in hun werkzaamheden beleven. De verkeersregelaar is, naast zijn eigen taken, verantwoordelijk gesteld voor het afvoeren van de volle afvalcontainers en de juiste afvalscheiding. De portier onderhoudt de keten en is verantwoordelijk voor facilitaire zaken op de bouwplaats. “Beiden zijn op basis van social return werkzaam en laten een enorme betrokkenheid zien.”

Inspiratie

Ons bouwproces heeft ontzettend veel raakvlakken met de onderzoekers van David de Wied. We maken een aanbouw, een opbouw en optimaliseren de luchthuishouding in de laboratoria. Waar we kunnen voorkomen we overlast. Waar we overlast niet kunnen voorkomen communiceren we dit met onze opdrachtgever. Communicatie lijkt in dit bouwproces de sleutel te zijn tot succes.” Aldus Robin. 
“Het was plezierig om een audit uit te voeren op dit project. Deze Goede Voorbeelden kunnen zeker als inspiratie dienen voor andere projecten,” sluit Marco af.