Bewuste Bouwers, beste buren!

Geluid = klacht nummer 1

Buren en voorbijgangers in de omgeving van Bewuste Bouwplaatsen geven feedback via de website verbeterdebouw.nl. Uit analyse van de meldingen blijkt dat 38% gerelateerd zijn aan geluid. Daarna volgen bereikbaarheid en veilig werken met respectievelijk 21% en 9%. Buren van de bouwplaatsen geven ook tips (9%) en complimenten (3%).

Geluid

Het grootste gedeelte van de geluidsklachten gaan over het tijdstip van werken: vroeg in de ochtend, ’s nachts en in het weekend: Bijvoorbeeld: “Het hele weekend en zeker ‘s avonds en ‘s nachts heb ik veel last gehad van de aggregaat op de Boterstraat.”. Complimenten gaan dan ook naar stille bouwplaatsen.

Bereikbaarheid

Wegen die worden geblokkeerd door vrachtwagens en busjes, onduidelijke of ontbrekende omleidingen, laden en lossen vanaf de openbare weg, etc. Dat is de aard van de klachten die gerelateerd zijn aan bereikbaarheid. Bewoners ervaren deze situatie vaak niet alleen als hinderlijk maar ook als onveilig.

Hinder en hinderbeleving

Voor vrijwel alle meldingen geld dat mensen de hinder ervaren als ze niet van te voren op de hoogte zijn van werkzaamheden of te verwachten hinder. Bijvoorbeeld als afgeweken wordt van werktijden die vooraf gecommuniceerd zijn met de omgeving.

Om hinder te beperken is het belangrijk om vooraf goed na te denken wat de gevolgen van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving zijn. Juist als er op andere tijden wordt gewerkt of als er een piek in de aanvoer van materiaal zit. Zijn er alternatieven in bouwmethoden of is er een aan- en afvoerroute van materieel die misschien wat langer is, maar daardoor wel een basisschool vermijd.

Naast fysieke maatregelen, kan je als bouwplaats de hinderbeleving beïnvloeden. Op het moment dat mensen van te voren geïnformeerd zijn over de aard en omvang van de werkzaamheden en of er hinder te verwachten is, worden de daadwerkelijke werkzaamheden vaak niet meer als hinderlijk ervaren.