Bewuste Bouwers, beste buren!

Minder uitstoot

Er zijn verschillende initiatieven die bouwers helpen om bewust met het milieu om te gaan. Bijvoorbeeld door minder CO2 uitstoot te veroorzaken. Een aantal vind je hier.

CO2 prestatieladder

Veel bouwbedrijven zijn gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder, vaak op het hoogste niveau. Wat betekent dit in de praktijk op de bouwplaats? Bewuste Bouwers prikkelt de bouwer met de pijler milieu om de vertaalslag van beleid naar de bouwplaats te maken.

Green Deal Het Nieuwe Draaien

Bewuste Bouwers is één van de ondertekenaars van de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’. Het doel van deze Green Deal is het reduceren van schadelijke gassen door mobiele werktuigen. Bedrijven kunnen Het Nieuwe Draaien bijvoorbeeld toepassen als maatregel voor pijler milieu. Het Nieuwe Draaien geeft ook invulling aan de CO2 prestatieladder. www.hetnieuwedraaien.nl