Bewuste Bouwers, beste buren!

Veilig

Bewuste Bouwers werken veilig voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers.

Bouwactiviteiten vormen geen onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en bezoekers. De omgeving van het project, toegangswegen en informatiepunten zijn veilig voor omgeving, weggebruikers en bezoekers.

Bekijk de normkaart voor de pijler Veilig.