Bewuste Bouwers, beste buren!

Milieu

Bewuste Bouwers werken milieubewust.

Er is beleid voor afvalmanagement en energiebesparing. Het project is zich bewust van de impact op het milieu en neemt maatregelen om de impact te verkleinen. Het bouwbedrijf faciliteert het project om op een duurzame wijze te bouwen.

Bekijk de Normkaart van de pijler Milieu.