Bewuste Bouwers, beste buren!

Omgeving

Bewuste Bouwers beperken hinder en hinderbeleving voor de omgeving.

Medewerkers op het project zijn zich bewust van hun impact op mensen in de omgeving. Zij communiceren proactief voorafgaand en tijdens de bouw en gaan professioneel om met vragen, klachten en tips vanuit de omgeving.

Bekijk de normkaart voor de pijler Omgeving.