Bewuste Bouwers, beste buren!

Norm

Blijvend verbeteren is wat de Bewuste Bouwers gedragscode nastreeft. Met als ideaal dat iedere bouwplaats een beste buur is en dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. De gedragscode helpt medewerkers op de bouwplaats het bewustzijn te vergroten dat zij impact hebben op een omgeving waar mensen wonen, werken en recreëren. Dat ze in het dagelijkse werk rekening houden met deze omgeving en het milieu. Ook toetst de code of het bouwbedrijf goed voor de medewerkers zorgt. Dit alles is ondergebracht in vijf pijlers: omgeving, veilig,vakmensen, milieu en verzorgd. Bekijk de normkaarten voor de invulling van de norm.

Omgeving

Bewuste Bouwers beperken hinder en hinderbeleving voor de omgeving. Medewerkers op het project zijn zich bewust van hun impact op…

Veilig

Bewuste Bouwers werken veilig voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers. Bouwactiviteiten vormen geen onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers…

Vakmensen

Bewuste Bouwers hebben aandacht voor de ontwikkeling, gezondheid, welzijn en veiligheid van hun vakmensen. Medewerkers dragen bij aan het imago…

Milieu

Bewuste Bouwers werken milieubewust. Er is beleid voor afvalmanagement en energiebesparing. Het project is zich bewust van de impact op…

Verzorgd

Bewuste Bouwers werken netjes. Het project maakt gezien vanuit de omgeving een verzorgde indruk. Op en rondom het project is…