Bewuste Bouwers, beste buren!

Gedragscode

Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. Dat zijn thema’s die, naast de innovaties in techniek, een belangrijke rol innemen bij bouw- en infraprojecten. Mondige omwonenden, wet- en regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid en aandacht voor werkomstandigheden hebben invloed op de manier waarop een project gerealiseerd wordt. Een bouwplaats is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving.

De Bewuste Bouwers Gedragscode

Herken je dat? Wil je als bouwbedrijf of opdrachtgever onderdeel zijn van de samenleving? Hoe zorg je dat het hele bouwteam zich bewust is van deze veranderende rol van een bouwplaats en dat medewerkers daar naar gaan handelen? De Bewuste Bouwers gedragscode richt zich op de bouwplaats en haar omgeving. De gedragscode biedt het hele projectteam, van timmerman tot projectmanager, concrete handvatten hoe zij bewust, met oog voor de omgeving, het milieu en veiligheid, met minder hinder kunnen werken.

Gedragscode versie 4 is per 1 september 2019 in werking getreden. Ieder project dat na 31 augustus 2019 is aangemeld zal volgens de nieuwe gedragscode worden beoordeeld. Is het project voor 1 september 2019 aangemeld, dan wordt gedragscode versie 3 nog gehanteerd. Onder ‘Documenten’ kun je versie 4, met bijbehorende normkaarten, alvast downloaden.