Bewuste Bouwers, beste buren!

Fries Heinis: “Streef een cultuur na waarin je elkaar aanspreekt”

Fries Heinis - Bouwend Nederland

Portret van directeur Bouwend Nederland én bestuurslid Bewuste Bouwer

Wie zijn de mensen achter de schermen van Bewuste Bouwers? Enerzijds is dat het operationele team, de auditors, trainers en uiteraard directeur Ilja Werkhoven. Anderzijds zijn dat de bestuurders. In deze rubriek leer je iedereen, en daardoor ook Bewuste Bouwers, beter kennen. Deze keer maak je kennis met bestuurslid Fries Heinis, die we ook kennen van zijn beduidende rol bij Bouwend Nederland.

Fries (48) is sinds eind 2014 Algemeen Directeur van de grootste belangenvereniging in de bouwsector: Bouwend Nederland. Ook is hij bestuurslid van Bewuste Bouwers en daarom spreken we af in de ‘headquarters’ van Bouwend Nederland; het ‘Bouwhuis’ in Zoetermeer, daar waar wij met Bewuste Bouwers ook gevestigd zijn.

Even terug in de tijd
“Voordat ik bij Bouwend Nederland aan de slag ging, was ik acht jaar directeur van de Vereniging Waterbouwers, daarvoor zat ik zes jaar bij VNO-NCW als beleidssecretaris en lobbyist. Lobbyen maakt overigens nog steeds deel uit van mijn dagelijkse werkzaamheden,” vertelt Fries. De gemene deler lijkt steeds ‘verenigingsbloed’ in de bouwwereld te zijn, maar toch zat hij voor VNO-NCW in de voetbalwereld, eerst bij de KNVB en later bij Stichting Euro 2000. “Voetbal lijkt een vreemde eend in de bijt, maar toch is er een raakvlak gezien het maatschappelijke belang en het verenigingsaspect. Ik vind het dan ook een genot om naar de reclameborden te kijken op voetbalvelden; bijna de helft is van aannemers en installateurs. Ook sponsoring bij betaald voetbal wordt gedaan door veel van de leden van Bouwend Nederland.”

Fries vertelt dat hij wel iets heeft met nostalgie; het verleden heeft hem gevormd, zo stelt hij. Zijn allereerste baan was in de Tweede Kamer, als persoonlijk medewerker van Johan Remkes (tegenwoordig Commissaris van de Koning). “Ik weet hoe het daar werkt en dat is nog altijd handig. Remkes had een serieuze portefeuille dus er bleef – naast de secretariële werkzaamheden – voldoende beleidsinhoudelijk werk liggen bij mij.”

‘Borrelbanen’
De rode draad, zo mogen we stellen, is belangenbehartiging, lobbyen en branche- (of maatschappij-, zo je wilt) ontwikkeling. “Ook nu weer, bij Bouwend Nederland, is dat inderdaad het geval. Fries zoekt het snijvlak van maatschappij, politiek en bedrijfsleven en krijg daar duidelijk energie van. “Ik zou niet goed kunnen functioneren als ik geen toegevoegde waarde kan leveren. Want dat is wat al onze leden ook doen, zij maken Nederland en daar spreek ik graag over.” Fries zegt gekscherend dat hij eigenlijk altijd een ‘borrelbaan’ heeft gehad: zowel bij de VVD in de Tweede Kamer als bij het voetbal en VNO-NCW… “Ja, het zijn omgevingen die tot de verbeelding spreken en dan slaat het gesprek ook snel ‘aan’ bij mensen die wat verder van het werk af staan.”

Bouwhuis in Zoetermeer

‘Te snel voor lief’
Waar het gesprek dan tegenwoordig voornamelijk over gaat? “We vertegenwoordigen de hele bedrijfstak, 4.300 bedrijven om precies te zijn: zowel groot-, midden-, als kleinbedrijven en die zijn zowel in de bouw, utiliteit als infra werkzaam. Dat raakt werkelijk iedereen, want zij leveren een bijdrage aan iets wezenlijks. Iedereen die ergens woont, werkt of recreëert heeft er mee te maken, iedereen die water uit de kraan pakt, die over straat loopt, met andere vervoersmiddelen op weg is, en ga zo maar door. Ik spreek met plezier over dat enorme maatschappelijke belang, want we nemen het allemaal te snel voor lief.”

Open communicatie
Op de vraag wat Fries sinds zijn komst nog meer doet om als belangenbehartiger op te treden, zegt hij: “Heel tastbaar en zichtbaar is bijvoorbeeld de modernisering van Bouwend Nederland in de huisvesting en manier van samenwerken. Zo zat iedereen hier ‘verscholen’ in een eigen kamer en was de hoofdkleur van de inrichting zwart, geen bevorderlijke factoren om samenwerking te stimuleren.” Dus, de boel werd omgegooid, in zoverre dat net als de facade van het pand, nu ook de afdelingen transparant zijn. Fries heeft geen eigen bureau, laat staan een eigen kamer, en is daardoor heel toegankelijk voor iedereen binnen de organisatie. En daarbuiten. Want sinds kort is ook FME als huurder aangetreden in het pand. “Ik vind open communicatie belangrijk, maar we schieten er niets mee op als dat binnen het ‘Bouwhuis’ blijft, onze leden moeten hier iets van terugzien. FME hier welkom heten is daar een van de voorbeelden van. Maar dat geldt evengoed voor de verschillende allianties die wij aangaan met andere belangengroepen.”

Bestaansrecht van een belangenvereniging?
Dan toch ook de wellicht wat kritischer vraag (zonder wrijving geen glans) hoe het met het bestaansrecht van een belangenvereniging gesteld is: “Absoluut, het bestaansrecht verandert, maar ik ben er heilig van overtuigd dat collectiviteit een groot goed is en blijft. Er zullen altijd redenen zijn om collectief op te treden. Die redenen kunnen veranderen; vroeger was dat het CAO, maar als het kabinet anders besluit over het algemeen verbindend verklaren, kan dat onderwerp zo van tafel zijn. Dan komt daar weer iets anders voor terug.”

‘Elk bedrijf zou BB-er moeten zijn’
“Met veel enthousiasme en bevlogenheid opkomen voor belangen, samenwerkingen stimuleren, mensen meekrijgen, partijen verbinden; het zijn slechts enkele van de karaktereigenschappen van Fries. Niet heel vreemd dat hij als bestuurder van Bewuste Bouwers ook de boer op gaat, met het hart op de tong overigens; “Ik ben naast ondernemend namelijk ook ongeduldig en eigenwijs,” grapt hij. “Maar serieus, als je het belangrijk vindt om gezamenlijk het imago van de sector te verbeteren, hoor je gewoon mee te doen met Bewuste Bouwers. Sterker nog: elk bedrijf zou een BB-er moeten zijn.”

Fries vertelt dat het zendingswerk is, en dat alle bestuurders van Bewuste Bouwers ambassadeur zijn van de stichting. “Met kleine stapjes groeien we gestaag, zo bewijzen de resultaten en het verbeterde imago.”

‘Doe mee!’
Het stokpaardje van Fries voor Bewuste Bouwers is ‘bekendheid genereren’. “Ik zou willen dat meer mensen er mee bezig zijn. Daarom zeg ik tegen bedrijven die nog niet meedoen: doe mee! En tegen bedrijfsdeelnemers: zorg ervoor dat het belang van de gedragscode ook binnen de organisatie beklijft. Het moet op project- en werkniveau indalen, maar ook van bovenaf moet er steun zijn, zodat het uitstraalt naar de gehele organisatie. Daarom zijn de audits ontzettend belangrijk; het geeft focus aan de punten die verbetering nodig hebben.”

Pijlers Bewuste Bouwers

‘Durf elkaar aan te spreken’
Tenslotte heeft Fries nog een tip voor de gehele sector: “Elkaar aan durven spreken blijft gecompliceerd voor veel mensen, zeker wanneer je in een hiërarchische situatie zit. Toch zou je ook in die situaties een cultuur moeten nastreven waarin je elkaar aanspreekt. Helemaal wanneer het om (omgevings)veiligheid gaat! Daar is iedere organisatie bij gebaat; spreek uit, laat het horen. Iedereen heeft een stem en iedereen mag daarmee een bijdrage leveren.”

Door: Barbara van Baarsel