Bewuste Bouwers, beste buren!

FOTO’S | Impressie van een geslaagd BLVC Café

BLVC Café

Het zesde BLVC Café vond afgelopen week plaats in het Bouwhuis in Zoetermeer. Anders dan andere edities ‘in eigen huis’, wat een bijzondere setting en ‘thuisgevoel’ gaf voor alle aanwezigen. Het doel van het BLVC Café is professionals uit het vakgebied in staat stellen elkaar te ontmoeten én van elkaar te leren om zo meer verdieping in de onderwerpen te krijgen. Door vanuit opdrachtgevers- en opdrachtnemerskant ervaringen, informatie en visies te delen stimuleren we de algehele samenwerking en het onderlinge begrip.

Percepties op omgevingsveiligheid en -risico’s
Uit de eerste feedbackronde bij deelnemers blijkt dat ook bij deze editie gelukt, met name over de onderwerpen ‘omgevingsveiligheid en de perceptie per individu’ en ‘verduurzaming / vergroening van de bouwlocatie’. Ook de sprekerssessie over de Governance Code Veiligheid en de daaraan gelinkte workshop over de Generieke Poort Instructie werden als nuttig – en vooral als overkoepelende informatie – ervaren

Eerste impressie
Hieronder geven we graag een impressie van de middag en avond. Een uitgebreid – inhoudelijk – verslag voor zowel degenen die aanwezig waren, als voor hen die er niet bij konden zijn, volgt spoedig.

Door: Barbara van Baasel – Buro Barcode