Bewuste Bouwers, beste buren!

Feestelijk moment op de 1250e bouwplaats

Combinatie Spark (Besix en Strukton) bouwt voor de Hogeschool Utrecht een nieuw gebouw. Studenten gaan er leren en werken. De bouw is net gestart en is de 1250e bouwplaats die de gedragscode van Bewuste Bouwers gebruikt. Dat is een leuke aanleiding om iedereen uit te nodigen en dat met elkaar te vieren. En zo kwamen alle betrokken partijen op woensdagmiddag 9 november bijeen om de bouw en de voortgang met elkaar te vieren. Opdrachtgevers, de architect en de mensen van beide bouwbedrijven. Van raad van commissarissen, directeuren, projectleiding, werkvoorbereiders tot de graafmachinisten. Iedereen ging met elkaar in gesprek om hun ervaringen te delen. Waar gingen die gesprekken zoal over?

In alle rust studeren

De bouwplaats grenst aan een woontoren waarin voornamelijk studenten wonen. Tijdens de eerste bewonersavonden is in overleg met de bewoners besloten om de reguliere werktijden van de bouw aan te houden. Want hoewel 7 uur voor veel studenten erg vroeg is vonden zij het belangrijker dat de bouw ook weer op tijd zou stoppen, zodat er ‘s middags in alle rust gestudeerd kon worden.

BREEAM

BREEAM Excellence is het uitgangspunt voor het gebouw. En die duurzame aanpak zit niet alleen in het flexibele ontwerp en het bouwtraject, maar ook het onderhoudscontract dat onderdeel is van het project. Duurzaamheid zit volledig verweven in dit project.

Nadenken over verminderen toekomstige hinder

De bouwplaats ligt naast een drukke weg en de bereikbaarheid van de bouwplaats is met name in de spits een uitdaging. Het aantal dagelijkse passanten per fiets en te voet werd in de duizend per dag geschat. Hoe kan de bouwplaats straks in de volgende fase waarbij veel aanvoer zal zijn van materiaal van vrachtverkeer rekening houden met deze omstandigheden? Hoe beperkt de bouwplaats haar bijdrage aan de verkeersdrukte? De eerste ideeën werden al geopperd.
Hogeschool20Utrecht-entranceview-SPARK-web

Samenwerking met andere projecten

De Uithof kent op dit moment vele projecten. Vier ander projecten gebruiken de gedragscode en gebruiken verbeterdebouw.nl om te communiceren met de omgeving. Met de andere projecten wordt contact gezocht om te zien in welke periode een verheviging van de overlast voor de omgeving verwacht kan worden. Dit kan dan weer meegenomen worden in de communicatie naar de omwonenden.

Kortom, de 1250e Bewuste Bouwers bouwplaats was een goede aanleiding voor iedereen om vanuit zijn eigen invalshoek milieu, omgeving of techniek bij te dragen om bewust te bouwen. Bij de ingebruikname begin 2018 kijken alle partijen naar ik verwacht terug op een goede bouwperiode met bijna geen hinder.