Bewuste Bouwers, beste buren!

Eva Klein Schiphorst: “Ik vind het belangrijk omdat ik erin geloof”

Eva Klein Schiphorst - Bewuste Bouwers

Wie zijn de mensen achter de schermen van Bewuste Bouwers? Enerzijds is dat het operationele team, samen met de auditors en de trainers. Anderzijds zijn dat de bestuurders. In deze rubriek leer je iedereen, en daardoor ook Bewuste Bouwers, beter kennen. Deze keer maak je kennis met ons bestuurslid én bovendien directeur Public Buildings bij Royal HaskoningDHV: Eva Klein Schiphorst.

Even voorstellen

Hoewel Klein Schiphorst (1964) geschiedenis studeerde aan de universiteit van Leiden, begon haar loopbaan bij de inspectie Rijksfinanciën. “Het is een studie waarin je leert grotere verbanden te zien en verbindingen te maken. Dat is ook wel de rode draad in mijn carrière.” Na die eerste baan werkte ze op afdelingen control beheersing, P&O en financiën: “Maar ik vond dat ik steeds vanaf de zijlijn keek en commentaar leverde. Liever zat ik in een primair proces.” En daar zorgde zij voor toen ze van 2008 tot 2013 als directeur Vastgoed van de Rijksgebouwendienst werkte (in de laatste fase van het bestaan van de Rijksgebouwendienst als algemeen directeur). Na de oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf op 1 juli 2014 was Klein Schiphorst er directeur Transacties en Projecten. Daarna maakte zij in mei 2017 de ‘oversteek’ naar Royal HaskoningDHV, waar zij zich directeur Business Unit Public Buildings mag noemen: “Toen de mogelijkheid zich voordeed om de stap naar het bedrijfsleven te maken (na 28 jaar publieke sector, red.), heb ik die kans gegrepen. Ik vind het een prachtig bedrijf, we beslaan echt de hele keten; van advies tot realisatie en alles in verschillende rollen en in veel sectoren. Ik ben trots op de mensen die in het bedrijf werken; we zijn een marktpartij met heel veel slimme mensen die meer dan alleen een technische oplossing leveren voor probleem A, B of C.”

RoyalHaskoningDHV

Omdat Klein Schiphorst diverse functies heeft bekleed waar interactie met de markt centraal stond, heeft zij voeling met zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemers. “Het zijn twee werelden die elkaar goed kunnen versterken maar elkaar niet altijd goed verstaan. Je kunt pas verbinding leggen als je elkaar begrijpt. Toen ik bij het Rijksvastgoedbedrijf werkte waren er wel eens disputen op projecten en dan merk je pas goed hoe ver de werelden uit elkaar kunnen liggen, terwijl we hetzelfde doel voor ogen hadden. Iedereen wil een mooi project realiseren, maar de weg ernaartoe, rekening houdend met (commerciële) belangen, is soms hobbelig. Als je maar vanuit wederzijdse waarden en begrip naar elkaar blijft kijken is het mogelijk. Ik denk dat het voor mij een voordeel is dat ik die ervaring heb opgedaan in de publieke sector. Eerlijk gezegd vind ik dat die overstap van publiek naar het bedrijfsleven en vice versa vaker gemaakt moet worden. Want als je zou weten wat technisch mogelijk is, maak je als overheid ander beleid. Kortom; door de afstand tot elkaar te verkleinen kun je elkaar beter informeren en beïnvloeden en zo samen op een hoger niveau komen. Dat kan alleen door in gesprek te zijn met elkaar en vrij baan te geven aan kruisbestuiving.”

Wat is typisch Eva?

“Ik ben heel analytisch en kan ontwikkelingen vertalen naar de praktijk. Vanuit mijn geschiedenisstudie zit dat er al in: veel informatie naar de kern terugbrengen. Verder leg ik graag verbanden en verbindingen en ik denk in kansen! Vooral op het gebied van ‘samenwerken’.”

Waar komt de passie voor de sector vandaan?

“De passie is ontstaan bij de Rijksgebouwendienst en die is toegenomen met elke stap die ik gemaakt heb. Ik vind het echt fantastisch in een sector te werken waar technologische ontwikkelingen zo snel gaan (artifical intelligence, digital way of working, hololenzen, sensoring en virtuele werelden) en toepasbaar zijn in de bouw. We zitten middenin een digitale transformatie en gaan nog een enorme shift meemaken.”

Dan naar Bewuste Bouwers: wat is uw rol in het bestuur?

“Ik kijk naar hoe bouwers hun omgeving meenemen, op welke manieren ze hun stakeholders weten te binden aan het project. Het is belangrijk hoe we ons als sector profileren en wat het effect daarvan is. Het kan niet zo zijn dat je een bouwplaats hebt en niet nagedacht hebt over de pijlers die in de gedragscode staan zoals veiligheid! Als bestuurslid treed ik graag op als ambassadeur, overal waar ik kom. Dat vind ik leuk, omdat ik erin geloof.”

Wat is uw stokpaardje in die gesprekken?

“Eigenlijk is dat het besef dat het gruwelijk mis kan gaan. Dan refereer ik bijvoorbeeld aan het ongeluk waarbij een burger om het leven kwam in de Rijnstraat 8. Ik weet nog precies waar ik reed toen ik bij het Rijksvastgoedbedrijf werkte en het telefoontje ontving. Het maakte enorm veel indruk; een burger was overleden vanwege werkzaamheden op een bouwplaats. Dat doet wel iets… Ik vind het ongelooflijk urgent dat op bouwprojecten veiligheid belangrijk is. Je ziet het verschil en het straalt af op alles en iedereen, ook op de omgeving. Als veiligheid hoog in het vaandel staat, heeft dat een spin-off op de kwaliteit van het project.”

“Ik vind het goed dat we als onafhankelijke partij, zonder enig commercieel belang, bewustwording creëren en het op de kaart zetten. Fijn dat ik daaraan mee kan helpen als bestuurslid van Bewuste Bouwers.”

Bewuste Bouwers gedragscode

De gedragscode helpt bij die bewustwording, wat vindt u daarvan?

“De gedragscode moet iets doen met je intrinsieke motivatie. Het zou niet als afvinklijstje gebruikt moeten worden, dan is het idee mislukt. Een gedragscode moet je dragen en omarmen; dan pas ben je echt een Bewuste Bouwer. En, ik zou het nog wel sterker neer willen zetten: belanghebbenden zouden verbaasd moeten zijn als een bouwproject géén Bewuste Bouwer is. Die kant gaan we nu ook steeds meer op.”

Tenslotte, zou u nog iets willen zeggen tegen de bouwsector?

“Veiligheid is ook een kwestie van lef tonen. Het zou zo mooi zijn als wij daarin het verschil kunnen maken met Bewuste Bouwers. Kijk maar eens naar hoe de luchtvaartindustrie het doet; elke fout wordt sector-breed gedeeld omdat veiligheid het allerbelangrijkste is en er alleen zo van geleerd kan worden. Wij zijn dat nog niet zo gewend in de bouw. Toch blijven we de voorbeelden die we bij Bewuste Bouwers tegenkomen delen zodat het gemeengoed kan worden. Als je niet blijft dromen, komt niets tot stand.”

Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode