Bewuste Bouwers, beste buren!

Ellis ten Dam nieuw bestuurslid stichting Bewuste Bouwers

Per 26 november 2019 hebben we Ellis ten Dam verwelkomd als nieuw bestuurslid van stichting Bewuste Bouwers. Vanuit haar functie Commercial Director Buildings bij Royal HaskoningDHV vervult zij deze rol en volgt zij Eva Klein Schiphorst op. Wij danken Eva Klein Schiphorst voor haar waardevolle inzet en betrokkenheid aan het bestuur de afgelopen jaren.

Ellis ten Dam heeft een achtergrond in vastgoedadvisering bij publieke en private organisaties. Haar drijfveer is altijd: hoe kan vastgoed waarde leveren voor het primaire proces van organisaties en hun mensen. Vanuit deze context ontwikkelt ze innovatieve en toekomstbestendige concepten, maakt deze concreet en haalbaar, onderbouwt deze met business cases en betrekt diverse stakeholders in de keten. Ze is goed thuis op thema’s zoals Duurzaamheid|Circulaire Economie, Inspirerende & Gezonde omgevingen en Geïntegreerde contracten.

In 1996 is Ellis ten Dam gestart bij Royal HaskoningDHV en heeft sindsdien diverse functies vervuld. Ze is begonnen als consultant en heeft vanaf 2000 diverse lijnmanagementfunctie of commerciële rollen vervuld. Op dit moment is ze Commercial Director Buildings, waarin ze enerzijds sturing geeft aan het professionaliseren Commerciële processen en anderzijds actief is bij publieke klanten, zoals universiteiten, gezondheidszorg en overheden.

Positieve werkwijze

Ellis is zeer enthousiast om deel uit te maken van het bestuur van Bewuste Bouwers. “Onderwerpen als duurzaamheid, veiligheid en andere maatschappelijke thema’s zijn van belang voor diverse stakeholders. Bewuste Bouwers werkt aan deze thema’s op een uitnodigende manier door te coachen en Best Practices te delen. Dat vind ik een mooie en positieve werkwijze om tijdens de uitvoering van werken vernieuwing op deze thema’s te realiseren. Ik hoop ook de komende tijd nog makkelijker ideeën voor verbetering op de thema’s van Bewuste Bouwers te delen en toe te passen.”

Ideeën zijn welkom!  

Als nieuw bestuurslid wil Ellis graag alvast iets zeggen tegen de bouwsector:
“Het kan niet anders dat er veel goede ideeën zijn over volgende verbeterslagen op duurzaamheid, veiligheid etc. Ik ben benieuwd hoe we dit zo goed en makkelijk mogelijk kunnen delen en toepassen. Graag jullie ideeën!”

Wil jij hierop reageren en jouw idee met Ellis delen? Stuur een mail naar info@bewustebouwers.nl.

Benieuwd naar de andere bestuursleden van Bewuste Bouwers? Klik hier.