Bewuste Bouwers, beste buren!

Eenvoudige visual maakt planning inzichtelijk voor alle betrokkenen

Bouwbedrijven Jongen

Het project ‘Verbouwing Kantoor Waterschap Limburg’ is één van de vele Bewuste Bouwers-deelnemers. Het projectteam geeft met dit lidmaatschap aan dat ze een goede buur wil zijn en dat zij hiervoor de gedragscode als leidraad hanteert. Met audits toetst Bewuste Bouwers hoe hier bij dit project invulling aan wordt gegeven; bouwbedrijven Jongen, Jongen-Meulen en Jongen BV scoren op (bijna) alles boven de norm én hebben een Best Practice en Goed Voorbeeld die we graag met de sector delen.

Over het project
Het Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei zijn per 1 januari 2017 gefuseerd tot Waterschap Limburg (WsL). Deze nieuwe organisatie wordt gehuisvest in een bestaand pand in Roermond dat volledig wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt. Speciaal voor WsL vinden er ook aanpassingen plaats aan het gebouw. Het gaat hier om een duurzame verbouwing, renovatie en installatie-vernieuwing en binnenzijde-afwerking van 6.000 vierkante meter.

Aannemersbedrijf Jongen-Meulen

Projectboekje
Auditor Doenja Urlings kreeg al een eerste indruk van de bouwplaats door het opgestuurde projectboekje van bouwbedrijven Jongen, Jongen-Meulen en Jongen BV. “De toon is anders dan gebruikelijk; persoonlijker zelfs. Het bevat duidelijke informatie en kaartjes over het project. Het boekje is verspreid onder alle buren en betrokkenen.”

Slimme maatregelen
De tweede indruk kreeg Doenja op de bouwplaats zelf: “Een groot bouwbord met daarop enkele foto’s en een korte tekst over het project markeert de bouwplaats. Het is er rustig, ook in de omgeving, en er zijn op dit moment geen bouwgeluiden.” Dat is prettig, want tijdens de grootschalige renovatie is het kantoorgebouw volop in gebruik. Bouwhinder voor omwonenden en kantoorpersoneel is van tevoren ingeschat, gecommuniceerd en met slimme maatregelen beperkt. Zo wordt bijvoorbeeld met een verrijker gewerkt die op een speciaal terrein staat en door de ramen heen tot diep in het gebouw kan reiken. En slopen rondom de serverruimten wordt voorzichtig uitgevoerd, om trillingen en dus systeemstoringen bij het Waterschapbedrijf, te voorkomen. De slogan ‘slopen met verstand zonder trillingen’ is een begrip geworden onder medewerkers.

Slopen zonder trillingen

Veel en duidelijke communicatie
Eventuele hinder wordt voornamelijk ‘verzacht’ door de vele en duidelijke communicatie van de aannemer(s). Zo is vanaf de beginfase een specialist bewoners- en klantcommunicatie van Jongen-Meulen betrokken en is bij de start een omgevingsscan uitgevoerd. Alle omgevingscommunicatie wordt door de aannemer zelf gedaan. De frequentie van brieven is hoog en de toon is uitnodigend. Een goed voorbeeld is het terugkerende planningsschema.

Best Practice
Dit ‘Jip-en-Janneke’ planningsschema wordt steeds in de communicatie gebruikt en is door hoofduitvoerder Frank Jansen bedacht. “Het is heel groot en duidelijk,” vertelt Doenja. Temeer ook omdat een bootje (heel toepasselijk voor het waterschapbedrijf) aangeeft waar men zit in het proces. Een zeer doordachte uiting.

Grote container - Goed Voorbeeld

Goed Voorbeeld
En zo lijkt meer weloverwogen te zijn op dit project. Omdat het een duurzame verbouwing betreft, wordt afval gescheiden in zes stromen: puin/steen, BSA, ijzer, keerafval, hout en gips. Hier zijn extra hoge 40-50 m3 grote containers voor aanwezig die minder veelvuldig hoeven te worden gelost. Zo hebben omwonenden bovendien weinig inkijk op het afval, nemen ze weinig oppervlak weg van de bouwplaats en wordt illegaal storten voorkomen. Op de bouwplaats zijn pallets tijdelijk gebruikt voor de inrichting. Zo is een grote, luie trap gemaakt van houten pallets om de hoge container toch eenvoudig te kunnen vullen als de verrijker niet op de bouwplaats is. Deze oplossing is omgevings- en personeelsvriendelijk. Het mes snijdt aan twee kanten en daarom wordt het gezien als een Goed Voorbeeld.

Projectteam renovatie van het kantoor Waterschap Limburg

Pragmatische keuzes en een open communicatie
De auditor meldt dat het een bewuste bouwplaats betreft. “Hoofduitvoerder Frank Jansen heeft de zaken prima op orde en zijn team en bouwplaats proactief ingericht. De pragmatische keuzes, gericht op de gebruikers in de directe omgeving van het werk, gecombineerd met de prettige en open communicatie, leveren mooie voorbeelden en een Best Practice op!” Het projectteam heeft zelf ook gecommuniceerd over deze ‘pluim’.