Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting Bewuste Bouwers en Pollexa BV aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.bewustebouwers.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Bewuste Bouwers of Pollexa BV (ook niet via een eigen netwerk).

Stichting Bewuste Bouwers/Pollexa BV kan er niet voor instaan dat de informatie op www.bewustebouwers.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Stichting Bewuste Bouwers/Pollexa BV sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bewustebouwers.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.bewustebouwers.nl te kunnen raadplegen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwe Bouwplaats


Veilingterrein - 150 woningen

Emmy Van Lokhorststraat 50
3544 utrecht
VolkerWessels Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv
meer bouwplaatsen

Aanmelden

Ook meedoen met Bewuste Bouwers? Meld je nu aan.

› aanmelden concern
› aanmelden bouwplaats

Aanmelden Nieuwsbrief

blijf ook op de hoogte! schrijf je in voor de nieuwsbrief van Bewuste Bouwers.
› aanmelden

Opmerkingen

Opmerkingen over bouwplaatsen kunnen geplaatst worden op verbeterdebouw.nl


› verbeterdebouw.nl

Deelnemende bouwers:

 • Ballast Nedam
 • BAM
 • VolkerWessels
 • Kuijpers Bouw Heteren
 • Van Spijker Infrabouw
 • Strukton Civiel
 • Zublin
 • BVR Groep
 • Hegeman
 • Heijmans
 • MNO Vervat
 • Van Norel Bouwgroep
 • Dura Vermeer
 • JP van Eesteren
 • GMB
 • Heembouw
 • Hakkers van Halteren
 • Hurks
 • Giesbers
 • Geka Bouw
 • TBI
 • Van Gelder
 • Roelofs
 • Pleijsier Bouw
 • Smeets Bouw