Bewuste Bouwers, beste buren!

Directeur a.i. Anneke Witte: “Geen concessies meer op basis van prijs”

Anneke Witte - Stichting Bewuste Bouwers 2

Portret van Anneke Witte
Wie zijn de mensen achter de schermen van Bewuste Bouwers? Enerzijds is dat het operationele team, samen met de auditors en de trainers. Anderzijds zijn dat de bestuurders. In deze rubriek leer je iedereen, en daardoor ook Bewuste Bouwers, beter kennen. Deze keer maak je kennis met directeur a.i., Anneke Witte.

Even voorstellen…

Sinds 14 mei jl. is Anneke gedetacheerd door Rijkswaterstaat (RWS) als directeur a.i. voor Stichting Bewuste Bouwers. Daarvoor werkte zij met veel plezier, eveneens namens RWS, aan de uitrol van het concept De Bouwcampus, het innovatieplatform voor de bouwsector, gevestigd in Delft. Anneke heeft veel ervaring op het gebied van innovatieve ontwikkelingen, zowel binnen de publieke als private sector, project -en programmamanagement. Zij is te omschrijven als ondernemend met een sterke focus op de relatie. Anneke is moeder van twee – eveneens ondernemende – dochters en inmiddels heeft zij vijf veelbelovende kleindochters. “Ik woon in Brielle, een stadje die velen kennen uit de geschiedenisboeken als eerste plaats die in 1572 door de Watergeuzen van de Spanjaarden werd bevrijd. In deze gemeente ben ik als raadslid betrokken bij de lokale politiek. Ik sport graag, houd van korte reizen, muziekfestivals en als de tijd het toelaat, schrijf ik kinderboekjes.”

Wat is typisch Anneke?

“Ik ben te karakteriseren als een verbinder. Benaderbaar en toegankelijk. Ik denk graag mee en zet denken om in doen door kansen te verkennen en in actie te komen. De basis voor alles wat ik doe is gelijkwaardigheid.”

Waar komt de passie voor de sector vandaan?

“In het verleden heb ik onder meer marketing gestudeerd en mij is opgevallen dat er in de sector nauwelijks iets aan marketing wordt gedaan. Het realiseren dat je vanuit de sector een heel groot verschil kunt maken in wonen, werken, reizen en recreëren. Het besef dat wat je maakt voor jaren dienst moet doen; niet voor jezelf, maar voor de gebruikers en de omgeving. Alles wat we nu doen, doen we voor de toekomst. Dat is toch machtig! En dat mag dus best wat meer ‘vermarkt’ worden.”

Anneke Witte

Hoe geeft u invulling aan uw rol bij Bewuste Bouwers?

“Mijn rol heeft vooral betrekking op bewustwording. Ik wil graag bijdragen aan bewustwording bij zowel de opdrachtgever als -nemer. Enerzijds door verbinding te leggen. Anderzijds door Goede Voorbeelden en Best Practices voor het voetlicht te brengen, bijeenkomsten te organiseren en er vooral zoveel mogelijk over te spreken met alle betrokkenen. Waarom? Zodat zij bewust raken van hun positie: een tijdelijk bouwproject met soms noodzakelijke hinder, veelal in de bebouwde kom. Het is van belang dat zij zich als ‘beste buur’ opstellen. Hoe? Alle medewerkers op het bouwproject leven de gedragscode na, dragen veiligheidsmiddelen op de bouwplaats en houden rekening met omwonenden en voorbijgangers. Zij zorgen voor een verzorgde locatie, ruimen rommel op en waken voor de veiligheid van henzelf, collega’s en iedereen die de bouwplaats betreedt. Uiteindelijk verbeteren we samen het imago van de sector en kunnen we samen trots zijn op ieder bijdrage hierin.”

Zou u iets willen zeggen tegen bedrijfsdeelnemers en/of partijen die (nog) niet aangehaakt zijn bij Bewuste Bouwers? 

“Ja, ik zou willen weten waarom zij nog niet zijn aangehaakt. Deelnemen aan Bewuste Bouwers zou iedereen die bezig is met bouwen moeten willen. En ik zal de komende tijd mijn uiterste best doen om hen te overtuigen van het belang voor zijn of haar eigen organisatie om zichtbaar het verschil te willen maken.”

Kunt u al iets van uw ervaringen bij Bewuste Bouwers delen?

“Ik heb inmiddels veiligheidsschoenen aangeschaft, een helm en een hesje van Bewuste Bouwers in de achterbak en de eerste bouwlocaties bezocht. En met verbazing heb ik nu al kunnen constateren hoe moeilijk mensen het vinden om collega’s – zonder PBM’s – aan te spreken die op de bouwplaats aan het werk zijn. Aan de hekken hangen duidelijke voorschriften, maar het is best vreemd om achter het hek te zien dat de eigen mensen zich daar gemakshalve niet aan houden. Terwijl het toch in het belang is van de eigen veiligheid. Ook kon ik constateren dat volgens de contracten van de opdrachtgevers zaken worden gevraagd die niet in het belang zijn van de omgeving of de omwonenden en dat daarmee de aannemende partij gedwongen wordt werkzaamheden te verrichten die zelfs schade aan de woningen van omwonenden veroorzaken. Daar zou ik graag de dialoog over willen voeren, zowel met opdrachtgevers als met opdrachtnemers. Geen concessies meer op basis van de laagste prijs, maar gezamenlijk kiezen voor de beste kwaliteit, in alle opzichten.”

Lees ook de portretten van:
Bestuursvoorzitter Nico de Vries
Bestuurslid Fries Heinis
Officemanager Katinka Ham
Communicatieadviseur / trainer Rosalien van Koningsveld

Door: Barbara van Baarsel