Bewuste Bouwers, beste buren!

De 2.500ste bouwplaats aangemeld bij Bewuste Bouwers!

Onlangs werd de 2.500ste bouwplaats aangemeld bij Bewuste Bouwers door Strukton Civiel Zuid B.V. Alle reden dan ook om aan dit infraproject een felicitatiebezoek te brengen. En dat doen wij natuurlijk nooit met lege handen. Voor Bewuste Bouwers een mijlpaal en voor beiden bijzonder, omdat Strukton één van de initiatiefnemers is van Bewuste Bouwers tien jaar geleden.

Aansluitend aan de feestelijkheden is het project aan de audit onderworpen. Als eerste project conform de vernieuwde gedragscode; versie 4. We kunnen daar nog niet teveel over zeggen, maar zeker is dat hier goed invulling wordt gegeven aan de pijlers van de gedragscode. Met name op het gebied van communicatie met betrokkenen hebben ze het erg goed voor elkaar.

Het project: Rioolreconstructie Princenhage West fase 2 te Breda

Eind augustus 2019 is aannemer Strukton gestart met het vervangen van het riool in de woonwijk Princenhage West te Breda. Naast het vervangen van het riool zullen ook de bestrating en het openbaar groen worden aangepakt. Daarbij is gekozen om de grond onder de rijweg en de huidige bestrating her te gebruiken. Dit leidt tot minder aan- en afvoer van grondstoffen. Het milieu wordt hiermee minder belast. Verder wordt heel veel ingezet om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Voor Stukton Civiel Zuid B.V. is het een thuiswedstrijd. Er is dus alles aangelegen om een beste buur te zijn.

De ontvangst

Opgewacht door Ruben Herregodts (Omgevingsmanager), Jeroen van Elewout (Senior Uitvoerder) en Boy van Oosterhout (Werkvoorbereider) betraden Anneke Witte en Marco Waarts met een overheerlijke taart de bouwkeet, alwaar de koffie reeds klaar stond. Na de hartelijke ontvangst en het geanimeerde gesprek namen de heren ons mee over het project. Zichtbaar trots gaven zij uitleg over de werkzaamheden en de manier waarop zij het project realiseren.

De onthulling

Gehangen aan een bouwhek heeft de speciale, feestelijke banner een prominente plek in de wijk gekregen. Na het fotomoment kwam een einde aan de rondgang en ons bezoek. Bewuste Bouwers wenst Strukton Civiel Zuid B.V. veel succes met alle nog uit te voeren werkzaamheden. Wij zijn er van overtuigd, dat deze aannemer zijn ‘zaakjes’ op orde heeft. Getuige de tevredenheid van enkele buurtbewoners.