Bewuste Bouwers, beste buren!

Creatieve oplossing om hinder te verminderen

Herstel kademuren Binnenhaven

De kademuren van de Binnenhaven van Den Bosch worden gerestaureerd om de waarde van dit historische en beeldbepalende bouwwerk voor de stad te behouden. TBI Bouw Aannemingsbedrijf Nico de Bont herstelt het loszittend metselwerk vanaf de stuw tot de Boompoort. Daarnaast worden de houtachtige gewassen in de muur verwijderd. Op de waterlijn komt een band van natuursteen als bescherming van het metselwerk tegen ijs, zoals dat bij het grootste deel van de Binnendieze al is gebeurd. In het door Nico de Bont gemaakte plan van aanpak staat de kwetsbaarheid van de muur en zijn omgeving centraal in dit project ‘Herstel kademuren Binnenhaven’.

Best Practice & Goed Voorbeeld

In de pijler Omgeving heeft dit project een Best Practice op zijn naam. Er zijn namelijk twee belangrijke maatregelen genomen om hinder te beperken tijdens de werkzaamheden aan de kademuren;

1. het werken vanaf het water;
2. de constructie die is gemaakt om onder waterniveau te kunnen werken.

Door deze laatstgenoemde constructie hoefden er geen damwanden geplaatst te worden, dus geen grote machines op de kade en geen trillingen. Het werken vanaf het water zien wij als een goed voorbeeld en de onderwaterconstructie als Best Practice.

Herstel kademuren Binnenhaven 2

Auditor Els Geurts over het project: “De maatregelen voor het beperken van hinder voor de omgeving springen positief in het oog. De oplossing van de werkbak in plaats van damwanden is creatief, slim en neemt zoveel hinder weg, dat we deze beoordelen als Best Practice.”