Bewuste Bouwers, beste buren!

Corona Communicatie Toolbox

Corona Communicatie Toolbox

Veel bouwprojecten draaien momenteel – gelukkig – nog volop door. Desondanks is het een bijzondere tijd. Veel mensen in de omgeving van jouw project zitten noodgedwongen thuis. Het valt hen nu waarschijnlijk extra op dat jullie in de buurt aan het werk zijn. 

Wij willen jullie erop attenderen deze periode extra aandacht te hebben voor de omgeving. Met deze Corona Communicatie Toolbox willen we jullie een steuntje in de rug geven. Je vindt hier hulpmiddelen, zoals een flyer die je kunt uitdelen, maar ook tips om de gedragscode in deze tijd toe te passen. Verder ook een bundeling van gepubliceerde artikelen die als inspiratie kunnen dienen. 

Mochten wij nog iets anders voor jullie kunnen betekenen, dan horen wij dat graag. Ook nu staan we voor je klaar. 
Telefoon: 079 325 24 25 / E-mail: info@bewustebouwers.nl. 

Deze Corona Communicatie Toolbox wordt regelmatig geupdate. 

Communicatiemiddelen

Normkaart Corona

Tips per pijler van de gedragscode

Portretten: YOU, ME, (VIR)US

Artikelen 

Initiatieven van andere partijen

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’

Het protocol wordt ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, Techniek Nederland en Woonbond.

Helpdesk Corona Bouw & Techniek 

De Helpdesk Corona Bouw & Techniek is onderdeel van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en een initiatief van diverse partijen. 

VB Groep stelt communicatiemiddelen ter beschikking

Extra communicatiemiddelen nodig? VB Groep heeft  o.a. een poster, uitreikkaarten voor bewoners en protocollen voor medewerkers, partners & leveranciers gemaakt en deelt deze graag. Rechtenvrij te downloaden en makkelijk om te zetten in jouw eigen huisstijl.

VORM en Mapiq ontwikkelen Coronapieper voor bouwsector 

Maak samen ruimte: ruimte dóór 1,5 meter 

VNG, Stadswerk en CROW bundelen met dit initiatief de krachten om gemeenten en andere overheden te ondersteunen bij de vraag hoe uitvoering te geven aan deze opgave. Elke gemeente is anders. Elke situatie is anders. Tegelijkertijd staan gemeenten ook voor vergelijkbare uitdagingen. Door slim kennis te delen hoeven we het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Samen maken we ruimte voor 1,5 meter!