Bewuste Bouwers, beste buren!

Corona Communicatie Toolbox

Corona Communicatie Toolbox

Veel bouwprojecten draaien momenteel – gelukkig – nog volop door. Desondanks is het een bijzondere tijd. Veel mensen in de omgeving van jouw project zitten noodgedwongen thuis. Het valt hen nu waarschijnlijk extra op dat jullie in de buurt aan het werk zijn. 

Wij willen jullie erop attenderen deze periode extra aandacht te hebben voor de omgeving. Met deze Corona Communicatie Toolbox willen we jullie een steuntje in de rug geven. Je vindt hier hulpmiddelen, zoals een flyer die je kunt uitdelen, maar ook tips om de gedragscode in deze tijd toe te passen. Verder ook een bundeling van gepubliceerde artikelen die als inspiratie kunnen dienen. 

Mochten wij nog iets anders voor jullie kunnen betekenen, dan horen wij dat graag. Ook nu staan we voor je klaar. 
Telefoon: 079 325 24 25 / E-mail: info@bewustebouwers.nl. 

Communicatiemiddelen

Tips per pijler van de gedragscode

Portretten: YOU, ME, (VIR)US

Artikelen 


Deze Corona Communicatie Toolbox wordt regelmatig geupdate.