Bewuste Bouwers, beste buren!

Chocoladeletter en gedicht op de mat…

Sinterklaasletters Bewuste Bouwers

Bedrijfsdeelnemers van Bewuste Bouwers worden door de Sint en zijn Pieten verrast met wat lekkers. En, heel toepasselijk ook met een gedicht…

Beste bedrijfsdeelnemer

Nu de dagen korter worden

En de kou weer toe gaat slaan

Hangen Bewuste Bouwers borden

Weer tegen de hekken aan

 

Een ieder die nu de bouw betreedt

Inclusief Sint en zijn Piet

Zorgt dat hij ook alles weet

Van wat te doen en wat ook niet

 

De gedragscode bestudeerd

Op de hoogte van de normen

En de omgeving geïnformeerd

Kan het project zich nu gaan vormen

 

Dan kijken Sint en Piet gespannen

Mee met de auditoren

Verbeteren de BLVC-plannen

Ook werkelijk alle scoren

 

Dus ook het komende jaar

Wordt er nog bewuster gebouwd

We zijn nog lang niet klaar

Alles bij elkaar beschouwd

 

Laat de omgeving weten

Dat jij een Bewuste Bouwer bent

Die zijn prestaties laat meten

En ook zijn verantwoordelijkheid erkent!

Dat maakt Sint en Piet heel blij,

Dus daar hoort dan iets lekkers bij!

Lieve groet,
De Sint