Bewuste Bouwers, beste buren!

‘Checklist Bewuste Bouwers’ als extra controlemiddel – Goed Voorbeeld bij Nieuwbouw SRON

Nieuwbouw SRON

Op het Leiden Bio Science Park in Leiden realiseert combinatie MedicomZes (handelsnaam van Visser & Smit Bouw, een VolkerWessels onderneming) en technisch dienstverlener Kuijpers de nieuwbouw voor SRON Netherlands Institute for Space Research. Deze nieuwbouw is ter vervanging van de hoofdvestiging in Utrecht en biedt straks ruimte aan medewerkers van SRON en aan inhoudelijke samenwerking met topwetenschappers van Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en andere organisaties.  

Het gebouwontwerp is van het team van Ector Hoogstad Architecten en de ingenieursbureaus Deerns, Peutz en Pieters Bouwtechniek en bestaat onder meer uit cleanrooms, laboratoria, kantoren, ontmoetingsruimten, ondersteunende functies en techniek. In het gebouwontwerp staat het thema verbinding centraal. Dit uit zich in ruimten waar contact, uitwisseling en ontmoeting gestimuleerd worden. Om die reden krijgt het gebouw een centrale, verbindende ruimte waar alle medewerkers gebruik van maken en contact mee hebben.

MedicomZes en Kuijpers hebben uitgebreide ervaring met het bouwen van cleanrooms voor ziekenhuizen en andere hoog-technische omgevingen.

Duurzaam ontwerp

Voor SRON is het realiseren van een gezonde werkomgeving belangrijk. Aan het begin van het ontwerpproces zijn een paar belangrijke keuzes gemaakt, die het gebouw niet alleen aangenaam, maar ook duurzaam maken: een compacte gebouwvorm en veel daglichttoetreding. Door de compacte gebouwvorm wordt het energieverlies door de gebouwschil beperkt. Door veel daglichttoetreding is er weinig kunstlicht nodig.

Het gebouw wordt gecertificeerd volgens de duurzaamheidsnorm BREEAM-NL en heeft de ambitie voor een certificaat op Excellent niveau. Om de gewenste BREEAM Excellent score te halen zal naast alle energievraag-beperkende maatregelen ook de benodigde energie opgewekt worden met energie efficiënte warmtepompen (die restwarmte uit de proceskoeling benutten) en met zonnepanelen op het dak. Uitnodigende en strategisch gelegen trappen zorgen ervoor dat de liften minder gebruikt worden. Er worden zeer energiezuinige liften toegepast.

We kunnen hier wel stellen dat dit een bijzonder project betreft. Projectmanager Ed Lenting: “Het is een super uitdagend project, aangezien er aan het gebouw hele specifieke eisen worden gesteld. Denk hierbij aan de trilling arme plaat. Dit zorgt ervoor dat naast de standaard bouwtechnische zaken ook nog hele specifieke eisen om de hoek komen kijken.”

Duurzaam bouwen

Tijdens de bouw is er aandacht voor minimalisering van de milieu-impact. Zo is het hout op de bouwplaats voorzien van een duurzaamheidskeurmerk en wordt al het overige materiaal verantwoord ingekocht. Er wordt gebruik gemaakt van recyclebaar materiaal. Afval wordt gescheiden ingezameld. Ook het energie- en waterverbruik van de bouwplaats wordt gemonitord en gepubliceerd. Om dit in goede banen te leiden, hebben zowel de aannemer als de afvalverwerker een gecertificeerd kwaliteits- en milieubeheersysteem. Door onder andere deze maatregelen scoort het project dan ook met een 8 boven de norm op de pijler Milieu. Blijkt tijdens een audit die onlangs uitgevoerd is door Marco Waarts (coördinerend auditor Bewuste Bouwers).

Boven de norm

Niet alleen op de pijler Milieu heeft dit project het goed voor elkaar. Op alle pijlers verdienen ze een mooie 8 en zelfs een 9 voor Vakmensen ‘Bewustwording & Communicatie’. “Het project maakt een zeer verzorgde en nette indruk. De medewerkers zijn allemaal heel enthousiast en als professionals trots op het project”, aldus Marco Waarts. “We hebben het hier over een project met beperkte ruimte, die goed wordt benut. Een professionele bouwplaats, transparant in informatievoorziening, een rondleiding op het project én een Goed Voorbeeld!” 

Goed Voorbeeld? Check!

Werkvoorbereider Tim Doesburg (MedicomZes) heeft een ‘Bewuste Bouwers Checklist’ in het leven geroepen. In de checklist zijn veel normeisen van de gedragscode opgenomen. Maandelijks wordt de bouwplaats nagelopen aan de hand van deze checklist via Snagstream. Met dit programma kunnen foto’s en tekst worden toegevoegd, waarna eventuele tekortkomingen kunnen worden besproken. Marco Waarts (coördinerend auditor bij Bewuste Bouwers): “Hier word ik blij van! Dit is echt een Goed Voorbeeld. Hoewel wij, auditors van Bewuste Bouwers, het af en toe al tegenkomen, is het gebruik van een ‘checklist’ een prima hulpmiddel. De ene deelnemer gebruikt zo’n checklist om te monitoren of alle normeisen zijn doorgevoerd en een ander gebruikt een checklist om periodiek te monitoren, of zij nog steeds aan de normeisen voldoen.”

Tim Doesburg: “Op deze manier kunnen we eenvoudig en op digitale wijze onze bevindingen tijdens de inspectierondes vastleggen, waarna wij eventuele tekortkomingen direct kunnen aanpakken.” Frank Donker (hoofduitvoerder bij MedicomZes) beaamt: “Dit werkt voor ons perfect!”

Voorbeeld Snagstream rapportage

Beter een goede buur …

“Wij zouden iedere bouwer aanraden om de Bewuste Bouwers Checklist te gebruiken. Het is een handig hulpmiddel voor de verslaglegging, maar houdt ook je aandacht vast om de zaken goed op orde te hebben”, aldus Ed Lenting. “Mooi dat dit is opgevallen bij de auditor en het als Goed Voorbeeld is gekenmerkt. Het auditverslag is voor ons als projectteam overigens een mooie objectieve weergave van hoe anderen de bouwplaats ervaren.” De meerwaarde van Bewuste Bouwers zit hem volgens Ed Lenting in de bewustwording van de omgeving. “Bewuste Bouwers laat je nadenken over de omgeving van de bouwplaats. Wat gebeurt er aan de andere kant van het hek? Zoals het gezegde aangeeft: Beter een goede buur, dan een verre vriend!”

Volg via deze webcam de vorderingen van de bouw.