Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > ZAMEN perceel Oost

ZAMEN perceel Oost

Zutphensestraat 230
7325 WV Apeldoorn


Project ZAMEN perceel oost omvat het ontwerp en realisatie van het integrale groot onderhoud van de rijkswegen A18, A35, N35 en N36. In dit project herstellen of verwijderen en brengen we nieuwe onderdelen aan van kunstwerken en vervangen/versterken we asfaltconstructies. Daarnaast ontwerpen en realiseren we twee nieuwe ecopassages (ecoducten) en treffen we maatregelen in het kader van het maatregelenpakket "Meer Veilig 3". Het maatregelpakket Meer Veilig 3 beoogt het aantal doden en gewonden als gevolg van ongevallen op het hoofdwegennet verder te reduceren door een gerichte aanpak van risicolocaties.