Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Winkelcentrum Oranjerie Apeldoorn

Winkelcentrum Oranjerie ApeldoornVolkerWessels is voornemens het winkelcentrum Oranjerie te Apeldoorn te renoveren. Door de renovatie dient het winkelcentrum moderner, uitnodigender, overzichtelijker en beter beheersbaar te zijn.

Het aantal entrees wordt teruggebracht van 3 naar 2. De entrees aan de Mariastraat en Hoofdstraat blijven gehandhaafd, waarbij de entree aan de Mariastraat zal worden voorzien van een uitbouw. De voornaamste ingreep aan beide zijden betreft het transparanter maken van het centrum wanneer men het centrum van buitenaf nadert. De passage nabij de Mariastraat zal aan een zijde dubbelhoge puien krijgen waardoor de passage op de verdieping aan die zijde vervalt. De horeca gelegenheden in het hart van het winkelcentrum zullen plaatsmaken voor een grote vide, ook de loopbruggen over dit gebied zullen hiermee vervallen.