Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Verlengde Roemer Hazerswoude

Verlengde Roemer Hazerswoude

Dijkgraafweg 23
2391 NT Hazerswoude-Dorp


Tijdens de werkzaamheden realiseren we de aansluiting tussen de Dijkgraafweg en de Loeteweg. Ook verbreden we de huidige Dijkgraafweg over de gehele lengte tot en met de kruising met de Burgemeester Smitweg. Hierbij brengen we onder andere op diverse locaties damwanden grondkerende constructies aan, voeren we grondverbeteringswerkzaamheden uit en vervangen de fundering (gedeeltelijk) en het asfalt (onder- en tussenlagen) van de huidige weg. We sluiten het project af met het aanbrengen van de asfaltdeklaag.