Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > SRON Leiden

SRON Leiden

Niels Bohrstraat 2
2333 CA Leiden


SRON Netherlands Institute for Space Research is het Nederlands expertise-instituut voor ruimteonderzoek. Het instituut ontwikkelt en gebruikt innovatieve technologieën voor grensverleggend onderzoek vanuit de ruimte en legt zich daarbij toe op astrofysisch onderzoek, aardgericht onderzoek en planeetonderzoek. Daarnaast heeft SRON een R&D programma voor nieuwe en gevoelige sensoren voor röntgen- en infraroodstraling.

SRON-Utrecht is sinds 1990 gehuisvest in het voormalige Generatorgebouw aan de Sorbonnelaan in Utrecht. Hiervoor is dit gebouw twintig jaar gebruikt door de faculteit Natuur- en Sterrenkunde van de Universiteit Utrecht. Het gebouw is thans derhalve ruim vijfenveertig jaar cud en nadert het einde van zijn levensduur. Dit komt onder andere tot uitdrukking in oplopende onderhoud- en energiekosten maar levert ook steeds meer beperkingen op voor de ambities van SRON. Als gevolg hiervan en de continue technologische ontwikkelingen, de toenemende kwaliteitseisen en de wens van SRON om recht te doen aan haar (inter)nationale uitstraling in de wetenschappelijke ruimteonderzoekswereld, streeft SRON naar een verbetering van haar huisvesting. Belangrijk onderdeel binnen deze ontwikkeling vormt de realisatie van nieuwe, multifunctionele c|eanroom(s) waarin toekomstig onderzoek, fabricage en testen kunnen worden uitgevoerd.

SRON Utrecht zal volgens de huidige plannen begin 2021 verhuizen naar één nieuw gebouw op het Leiden Bio Science Park, naast het huidige Huygens-laboratorium, met onder meer eigen kantoren, sociale ruimtes, cleanrooms en werkplaatsen in een totaal bruto vloeroppervlak (BVO) van ongeveer 9000 vierkante meter.
De mogelijkheden voor samenwerking in Zuid-Holland, met zowel de universiteiten als de daar aanwezige industriële partners, bieden veel perspectief voor excellent ruimteonderzoek. Bovendien zijn stevige contouren geschetst voor de inhoudelijke wetenschappelijke en technologische samenwerking met de partners in Zuid-Holland, met name de TU Delft en de Universiteit Leiden.