Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Snelverkeer Onderdoorgang Provincialeweg N411

Snelverkeer Onderdoorgang Provincialeweg N411

Provincialeweg (N411) tussen nr 75 en 77
3981 AM Bunnik


In opdracht van ProRail ontwerpt en realiseert Gebr. De Koning een tunnel met daarin een kruising met het spoor en een kruising met de nieuwe toerit van de A12. De overeenkomst tussen ProRail en Gebr. De Koning is op basis van de UAV-GC 2005 contractvorm.

De opdracht omvat in grote lijnen het ontwerpen en realiseren van de verbinding tussen de Baan van Fectio en de Provincialeweg N411 waaronder:
• de betonnen tunnelconstructie;
• de wegconstructie binnen en buiten de tunnel;
• de verlichting van de tunnel en de wegen;
• een verkeersregelinstallatie inclusief filedetectie ter plaatse van de kruising Baan van Fectio – N411;
• een pompinstallatie om regenwater in de tunnel af te voeren;
• de omliggende waterhuishouding, waaronder de aangrenzende sloten, een bergings-/infiltratievijver en 2 duikers;
• de terreininrichting, waaronder nieuwe beplanting en een bijenhotel;
• benodigde hulpconstructies, waaronder de tijdelijke bouwkuip en tijdelijke verankeringen.