Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Schiphol Landside Infrastructure

Schiphol Landside Infrastructure

Valkweg 12
1118 EM Schiphol


BAM Infra gaat in opdracht van Schiphol de toegangswegen aan landzijde voor de nieuwe terminal van Schiphol aanleggen, inclusief het verleggen en installeren van de benodigde voorzieningen. De belangrijkste werkzaamheden van BAM, zijn het verleggen van alle kabels en leidingen in het gebied waar de nieuwe terminal komt en de aanleg van nieuwe voorrijwegen voor de nieuwe terminal. BAM start in maart 2018 met de werkzaamheden en in juli 2019 moet het terrein gereed zijn voor de start van de bouw van de nieuwe terminal. De oplevering zal begin 2020 zijn.

De nieuwe voorrijweg is een verlengde van de Ceintuurbaan-Zuid en gaat aansluiten op de voorrijweg die voor vertrek 1, 2 en 3 van de huidige terminal loopt. De kabels zijn onder meer data- en stroomkabels en de leidingen zijn onder meer voor gas, water en riolering. In totaal gaat het om het verleggen van 200 verschillende kabels en het aanleggen van 40 kilometer nieuwe leidingen en 80 kilometer nieuwe kabels. Het wordt het grootste verleggingsproject van kabels en leidingen ooit op Schiphol.

Schiphol stoomt zichzelf klaar voor de toekomst. Op dit moment bouwen we een nieuwe pier en bereiden we de bouw voor van een nieuwe terminal. Daarvoor moet aan landzijde veel gebeuren. In 2017 hebben we wegen aangepast ter voorbereiding op de aanleg van een nieuwe infrastructuur. In 2018 en 2019 leggen we de kabels en leidingen op hun definitieve plek en bouwen we de wegen naar de nieuwe terminal.

We verleggen zo’n 200 verschillende kabels. Ook leggen we 40 kilometer aan nieuw leidingwerk en 80 kilometer nieuwe kabels. Dat doen we in een relatief klein gebied, vlak naast de terminal en de verkeerstoren.

Het is het grootste project van vernieuwde kabels en leidingen ooit op Schiphol. Door de kabels gaan data en stroom – de leidingen zorgen voor gas, water en riolering.

De werkzaamheden beginnen in maart 2018. Wegen en werkplekken blijven ondertussen gewoon bereikbaar. Want verbouwingen of niet: Schiphol draait gewoon door.

Aanpassingen wegen
(Ver)leggen kabels & leidingen/Bouwen nieuw viaduct
Aanpassen kruispunt Handelskade/ Havenmeesterweg/Herbergierstraat
Inrichten bouwplaats
Aanpassen kruispunt Handelskade/ Westelijke Randweg
Werkzaamheden: inrichten bouwplaats
Waar: voormalig P2-terrein
Wanneer: maart 2018 – Q1 2020

Werkzaamheden: aanpassingen wegen Skyportgebied; slopen voetgangerstunnel, aanpassingen wegen KMar- post bij Bemanningencentrum, verwijderen resterende secties Oprit Vertrekpassage, aansluitingen nieuwe kabels en leidingen, afsluiten Havenmeesterweg t.b.v nieuwe terminal
Waar: Jan Dellaertplein en Skyportgebied
Wanneer: maart 2018 – juni 2019

Werkzaamheden: aanpassen kruispunt;
ruimte maken voor nieuwe pier, aansluitingen nieuwe kabels en leidingen, verbinden wegen naar Jan Dellaertplein tussen P1 en nieuwe terminal
Waar: Handelskade – Havenmeesterweg – Herbergierstraat
Wanneer: september 2018 – juni 2019

Werkzaamheden: aanpassingen zone P1 – nieuwe terminal; (ver)leggen kabels en leidingen, bouwen nieuwe maaiveld- wegen tussen Handelskade en Jan Dellaertplein, bouwen nieuwe wegen en aanleggen uitbreiding Ceintuurbaan Zuid t.b.v. nieuwe terminal
Waar: gebied tussen P1 en voormalig P2, Ceintuurbaan Zuid
Wanneer: mei 2018 – Q1 2020

Werkzaamheden: aanpassen kruispunt;
vergroten capaciteit Rijkerstreek – Westelijke Randweg
Waar: Handelskade – Westelijke Randweg
Wanneer: mei 2018